Logo
Skriv ut denne siden

Lokale bussruter

Den nye bybussen er gul FOTO: Frank Tverran Den nye bybussen er gul

Her er de nye lokale bussrutene. Oslobussen finner du på en egen link i en meny nede til venstre på forsiden av RingeriksAvisa.

 Bussene har skiftet farge. Nå er bybussen gul og de andre bussene grønne. Oslobussen vil fortsatt se ut som før med Nettbuss sine gamle farger. Men dette kan bli byttet ved årsskiftet.

 

 Lokale bussruter på Ringerike
101 Drammen-Hokksund-Vikersund-Hønefoss
210 Hønefoss-Vik i Hole-Utstranda-Sollihøgda
211 Vik-Røyse-Hønefoss
212 Sundvollen-Åsa-Hønefoss
222 Hønefoss-Heradsbygda-Hønefoss
223 Hønefoss-Haug-Hønefoss
224 Hønefoss-Lisletta-Haug-Hønefoss
225 Hønefoss-Knestang-Viul
226 Begnamoen-Hønefoss
228 Ringerike Sykehus-Hønefoss-Morgenbøen
232 Hønefoss-Hensmoen/Hen-Hallingby-Nes i Ådal
233 Elsrud-Hønefoss
241 Norefjell-Noresund-Sokna-Hønefoss
242 Øst-Veme-Hønefoss

brakar regionalbuss
De andre bussene er grønne, mens oslobussen i bakgrunnen fortsatt en stund vil være blå. (Foto: Frank Tverran)

Sist redigerttorsdag, 25 juni 2015 14:39
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent

RingeriksAvisa
Adresse: Fossveien 3, 3510 Hønefoss
Ansvarlig redaktør: Frank Tverran
Alle rettigheter tilhører Nitar AS