Oppdatert 26.06.2019
A+ A A-

Alle svar

Spørsmål

1. Hva er betegnelsen på vindstyrke 11 på Beauforts skala?

2. Trond Enger er i dag generalsekretær i Human-Etisk Forbund. I hvilket politisk parti var han generalsekretær fra 2012 til 2018?

3. Av Norges tre nasjonale teaterscener ligger to i Oslo. I hvilken by ligger den siste?

4. Hvilket land kommer personalkonsernet Adecco i utgangspunktet fra?

5. Faste regler styrer hvilket flagg det flagges med fra Slottet. Når brukes kronprinsflagget?

6. Hvilket departement forkortes KUD?

7. Bergarter deles inn i tre grupper etter hvordan de er dannet. Hva kalles de tre typene?

Svar

1. Sterk storm

2. Venstre

3. Bergen

4. Sveits

5. Når kongen befinner seg i utlandet

6. Kulturdepartementet

7. Magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter