Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 31. mai 2010 31. mai 2010
Opprettet 31. mai 2010 31. mai 2010
Sist oppdatert 31. mai 2010 31. mai 2010

Tore Roland, Ringerikes Blads faste redaktør, er for tiden langtidssykemeldt. Det er redaksjonssjef Øyvind Lien som fungerer som redaktør.