handelsbanken lars
Handelsbankens kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre
Handelsbanken er ikke helt enige i DNs spissformulering hvor det kan se ut som om kunder fra Hønefoss ikke er ønsket. Handelsbanken synes nemlig at Hønefoss er en spennende by i vekst og sier i en kommentar til RingeriksAvisa at de ikke ser bort fra at de kan komme til å etablere seg der.

- Handelsbanken er en annerledes bank enn mange andre banker, sier Handelsbankens kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre. - Mens andre, som RingeriksAvisa tar opp på lederplass, sentraliserer og legger ned fysiske kontorer, har vi motsatt strategi: Vi ønsker å være nær kundene og vokser gjennom å ha fysiske kontorer hvor vi får det beste utgangspunktet for å kjenne folk og kunder. Det er slik vi kan gi topp lokal service (kundene våre er mer fornøyde enn andre bankers kunder ref Norsk Kundebarometer) og det er slik vi kan ta lav risiko (når vi kjenner både folk og de lokale forholdene). Derfor har vi som eneste bank økt antall bankkontorer i Norge de siste årene (vi har nå 51 og er i de fleste større og mellomstore byer), og er pr i dag Norges tredje største bank. Dette er også bakgrunnen for den spissede vinklingen i DN: Vi ønsker å være lokalt tilstede hos dem vi yter lån og service til, og det blir krevende om vi ikke er fysisk på plass. Det er, som RingeriksAvisa skriver, ikke det samme å bli betjent fra Sandvika. Derfor sier vi ofte nei til å betjene kunder vi ikke er fysisk tilstede hos.

- Hønefoss er en spennende by i vekst, og det kan godt hende at vi etablerer oss der en dag, da Hønefoss er en av byene vi ikke er tilstede i nå, avslutter Sæthre