Rabaldermøte i Hole
Panelet: Bak fra v.:Per Christian Gomnes, Jan Erik Gjerdebakken, John-Morten Landrø, Anita Haugland Gomnes, Morten Dåsnes og Njål Nore. Sittende foran: ordstyrer Astrid Nordang (Foto: Rasmus Lindberg)

Torsdag kveld arrangerte Hole bibliotek til en debatt om bygdas framtid. Stedet var Kulturskolen på Kjellerberget og de to timene som var avsatt gikk veldig fort.

Det er innlysende at bygging av ny E16 og Ringeriksbanen vil prege Hole i all framtid. Derom hersker ingen tvil. Men hvordan denne utviklingen vil prege bygda, vet vel ingen med sikkerhet. Det er mulig både å spekulere og gjette, men nå begynner bygdefolket å forvente svar på alle disse spørsmålene.

Inviterte til debatt var: Per Christian Gomnes (Høyre), Jan Erik Gjerdebakken (Ringerike Næringsforum), Anita Haugland Gomnes (Senterpartiet), Morten Dåsnes (Friluftsrådenes Landsforbund), John-Morten Landrø (Planlegger i Hole kommune) og Njål Nore (Transportøkonomisk institut). Disse redegjorde i tur og orden for sitt syn på en framtid for Hole.

Astrid Nordang holdt i taktpinnen som ordstyrer og i løpet av de første 90 minuttene kom det både fakta og visjoner fra panelet.

To vesentlige spørsmål preget debatten: Livskvalitet kontra utvikling. På den ene siden kom visjonene om regionens vekst, mens man i det neste sekund fikk høre om hvor negativt en bane ville påvirke miljøet.

Den siste halvtimen fikk de nærmere 70 tilhørerne muligheten til å stille spørsmål til panelet. Utviklingen i Hole ble møtt med stor skepsis og det lå mange følelser bak de forskjellige spørsmålene.

Spørsmålet om Hole skulle søke bystatus i framtiden ble fortsatt stående ubesvart. Det samme ble en rekke andre spørsmål.

Debatt om E16 og Ringeriksbanen i Hole
(Foto: Rasmus LIndberg)