2 319 enheter hadde ikke sendt inn årsregnskapet for regnskapsåret 2013 før 1. april 2015. Disse kan nå risikere tvangsoppløsning. 11 foretak i Ringerike, 2 i Hole og 5 firma på Jevnaker er i faresonen. Hvilke firma dette er, kan du se her.

Dette utgjør 0,95 prosent av totalt 243 652 innsendingspliktige aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak. I fjor var tilsvarende tall 1 744 enheter, som tilsvarer 0,76 prosent av totalt 229 199 innsendingspliktige for regnskapsåret 2012. Dette er en økning på 33 prosent fra i fjor.

–Dersom komplett årsregnskap ikke er mottatt før 15. mai 2015, vil Regnskapsregisteret varsle tingrettene om at vilkårene for tvangsavvikling er til stede, sier avdelingsdirektør Lise Dahl Karlsen ved Brønnøysundregistrene.

 Ringerike

  FORETAK   FORETAKSNUMMER    

 

 BRAATHEN EIENDOM AS

 

 930 381 829  

Varsel om tvangsoppløsning

 

BUTIKKDRIFT ØDEGÅRD SKAANE AS

 

911 569 043

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

FUN MUSIC AS

 

942 752 350

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

IBF- IVERSEN BAD&FLIS AS

 

998 854 563

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

NOR-TECH SYSTEM AS

 

911 621 584

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

NORTECO AS

 

919 401 532

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

RING MALER OG VEDLIKEHOLD AS

 

898 806 642

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

RUST BYGG OG MØBEL INDUSTRI AS

 

911 578 220

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

SWITCH MARKETING SOLUTION AS

 

995 311 763

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

TELSIS AS

 

963 570 619

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

VEI & ANLEGGSTJENESTER AS

 

998 891 736

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

Hole

 

JL CONSULTING AS

 

992 079 932

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

RIGHT TO FLY NORWAY AS

 

911 547 880

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

Jevnaker

 

 DANBAKK TAK & BYGG AS

 

 997 971 434

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

JEVNAKER BIL OG KAROSSERI AS

 

992 448 016

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

M P EIENDOM AS

 

943 652 511

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

MALERMESTER GEIR SYVERSEN AS

 

958 853 270

 

Varsel om tvangsoppløsning

 

 

PRO FLIS & BAD AS

 

997 733 916

 

Varsel om tvangsoppløsning