medalje
Foto: Peder Torp Mathisen

Løytnant Amund Berg fra Sokna blir 8.mai tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Bosnia i 1994.

I begrunnelsen for tildelingen heter det:

"Som fenrik i april 1994 var han offiser og nestkommanderende i en sanitetstropp i NORMEDCOY. Troppen ble plassert ut i byen Gorazde der sykehus​et nærmest var utradert etter massive angrep. 32 pasienter var drept, og overle​​vende lå rundt om i sykehusruinene.

Sjefen til Amund Berg gav ordre om straksevakuering av de 285 pasientene, i tillegg til 21 pårørende. Dette mens sykehuset fortsatt var under ild. De to ledet sanitetsoperasjonen svært effektivt, og motet deres reddet mange sivile. Berg utførte sitt oppdrag og ledelse med livet som innsats.

Løytnant Amund Berg viste en sinnsro og et lederskap som skapte tillit hos underordnet personell i en kaotisk og farlig situasjon."

 

ST.OLAVSMEDALJEN MED EKEGREN
Stiftet av Kong Haakon VII 17. mars 1939 (som fortjenstorden uten ekegren).
6. februar 1942 bestemt utvidet til å være en krigsdekorasjon for personlig innsats.
22. mars 1943 utstyrt med ekegren. For personlig innsats for Norge under krigen.
2005 ble statuttene sammenfattet til ”for krigsinnsats”.