hfs sparebank eika

Eika og BankAxept har inngått samarbeid om å gjøre BankAxept tilgjengelig i Eikas mobile lommebok, Eika Safe. Med Eika Safe trenger ikke kundene nytt SIM-kort for å ta mobillommeboken i bruk, kun nedlasting av appen. Eika Safe blir lansert for kundene i Hønefoss Sparebank i 2015.

I en tid der kundene i økende grad ønsker enkle, digitale løsninger, er det viktig for lokalbankene i Eika Alliansen å tilby en brukervennlig mobil lommebok. Eikas strategi er derfor at alle våre debet- og kredittkort skal være enkelt og trygt tilgjengelig for betaling med mobilen. Avtalen mellom Eika og BankAxept vil også gjøre bankkortene tilgjengelige i den digitale lommeboken. 

- BankAxept er det mest brukte betalingssystemet i Norge. Derfor er avtalen med BankAxept viktig for å få fart på utbredelsen av mobil betaling, sier informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Eika Gruppen. 

- Vi tror mobilen blir den dominerende bærer for kontaktløs betaling, og av den grunn er samarbeidet med Eika Safe og andre mobile prosjekter spennende for BankAxept, sier markedssjef Narve Hansen i BankAxept.

Med denne avtalen blir alle kortene som lokalbanken utsteder tilgjengelig på Eika Safe, lokalbankenes mobile lommebok som blir lansert i 2015.

Om Eika Safe

Eika Safe er lokalbankenes mobile lommebok som blir lansert i 2015 og som ikke er avhengig av at du bytter SIM-kort. Dette betyr at hvis du har en telefon som støttes, kan brukeren laste ned appen og ta i bruk både kredittkortet og debetkortet med en gang. Dersom kunden ønsker et nytt kort kan man bestille dette rett fra mobilen. Eika Safe er bygget over en åpen løsning utviklet av Nets og Oberthur som er basert på NFC bransjestandarder som gjør det enklere for andre aktører å koble seg på.

Om BankAxept
Ni av ti kortbetalinger med norske kort skjer via BankAxept og ved utløpet av 2014 ble det gjennomført 1,4 milliarder transaksjoner. BankAxept AS er nyetablert av bankene i Norge, og skal rustes for fremtiden med fokus på nettbetaling, kontaktløs betaling for kort og mobil, og verdiøkende tjenester.