tingretten
En serie av vold og trusler mot sin samboer resulterte i ni måneders fengsel for en 36-åring fra distriktet. Mannen ble også dømt for overtredelse av narkotikalovgivningen.

Dunket hodet hennes i veggen flere ganger
I tiltalebeslutningen er det listet opp sju tilfeller av vold og trusler. I dommen bemerker retten at ved det alvorligste tilfellet hadde tiltalte dunket hodet til samboeren i veggen flere ganger mens hun holdt ett av deres to små barn i armene.
Ved andre tilfeller handlet det om slag, spark, kveletak, lugging og trusler. Den fonærmede hadde også tatt bilder av seg selv etter å ha blitt mishandlet. Disse viste hun politiet etter en voldshendelse.
Den fornærmede kvinnen var redd for å kontakte politiet, men via facebook kom hun i kontakt med venninner som ringte politiet.

Drøyt to års samliv
De to traff hverandre i 2012 og flyttet etter en tid sammen. De fikk to barn.
Det var først i fjor høst samlivet utviklet seg til en tragedie for den fornærmede. Den dømte hadde tidligere brukt narkotika. Også da de traff hverandre. Hun krevde han skulle slutte, noe han gjorde, men seinsommeren 2014 startet misbruket på nytt. Da begynte også volden.

Truet med å drepe henne
I dommen heter det at det handler om både psykiske og fysiske krenkelser i påsyn av barna.
Flere ganger måtte den fornærmede forlate hjemmet med de to små barna.
En ettermiddag i desember sa han til henne at barna hennes skulle bli morløse og at han skulle drepe henne om han så politiet komme.

Dømt på alle punkter
Retten fant få formildende omstendigheter. Forsvarer Per Engebreth Askilsrud ba om at tiltalte ble behandlet på mildeste måte.
Aktor,Per Thomas Omholt ba om ett års fengsel. Retten nøyde seg med ni måneder. Den dømte ble forkynt dommen i Ringerike fengsel der han hadde sittet 128 dager i varetekt.