Oppdatert 23.07.2019
A+ A A-

Retten refset politiet

Ikke alt ved øret er telefon
Ikke alt ved øret er mobiltelefon

Politiet mente den tiltalte jevnakermannen hadde brukt mobiltelefonen under kjøring. Forelegget var på 1600 kroner. Siden 49-åringen nektet å vedta, ble saken brakt inn for Tingretten i Hønefoss.
Her krevde politiet i tillegg saksomkostninger på 3000 kroner.


Sett av sivilkledd politikvinne
Mannen kjørte i nærheten av Hadeland Glassverk da politikvinnen mente å ha observert at mannen benyttet telefonen. Hun anslo at hastigheten var rundt 30 km/t og bilen var bare to meter fra henne. Da varslet hun en UP-patrulje som stanset bilen 150 meter lenger framme.
I retten hevdet politikvinnen at hun var 100% sikker i sin sak.

Nektet for å ha mobil i bilen
Jevnakermannen nektet for at han hadde mobil i bilen i det hele tatt. Han forklarte i retten at han hadde klødd seg i ansiktet der han hadde noe utslett. Det hjalp lite. Han fikk forelegget han nektet å godta.

Blankt frifunnet – dette skriver dommeren:
”Retten bemerker også at politiet vesentlig kunne styrket sakens opplysning ved å foreta noen enkle grep som svar på tiltaltes nektelse av forholdet da han ble stanset. Etter rettens oppfatning kunne politiet klarlagt forholdet gjennom å ringe tiltaltes mobil eller lete etter den i bilen. At politiet ikke undersøkte disse forholdene mer nøye, og at det heller ikke er fremlagt posisjonsdata for tiltaltes mobiltelefon på det aktuelle tidspunkt, skaper en usikkerhet rundt de faktiske forhold som i dette tilfellet må komme tiltalte tilgode, slik retten ser det.
Tiltalte blir derfor å frifinne.”