Ikke alt ved øret er telefon
Ikke alt ved øret er mobiltelefon

Politiet mente den tiltalte jevnakermannen hadde brukt mobiltelefonen under kjøring. Forelegget var på 1600 kroner. Siden 49-åringen nektet å vedta, ble saken brakt inn for Tingretten i Hønefoss.
Her krevde politiet i tillegg saksomkostninger på 3000 kroner.


Sett av sivilkledd politikvinne
Mannen kjørte i nærheten av Hadeland Glassverk da politikvinnen mente å ha observert at mannen benyttet telefonen. Hun anslo at hastigheten var rundt 30 km/t og bilen var bare to meter fra henne. Da varslet hun en UP-patrulje som stanset bilen 150 meter lenger framme.
I retten hevdet politikvinnen at hun var 100% sikker i sin sak.

Nektet for å ha mobil i bilen
Jevnakermannen nektet for at han hadde mobil i bilen i det hele tatt. Han forklarte i retten at han hadde klødd seg i ansiktet der han hadde noe utslett. Det hjalp lite. Han fikk forelegget han nektet å godta.

Blankt frifunnet – dette skriver dommeren:
”Retten bemerker også at politiet vesentlig kunne styrket sakens opplysning ved å foreta noen enkle grep som svar på tiltaltes nektelse av forholdet da han ble stanset. Etter rettens oppfatning kunne politiet klarlagt forholdet gjennom å ringe tiltaltes mobil eller lete etter den i bilen. At politiet ikke undersøkte disse forholdene mer nøye, og at det heller ikke er fremlagt posisjonsdata for tiltaltes mobiltelefon på det aktuelle tidspunkt, skaper en usikkerhet rundt de faktiske forhold som i dette tilfellet må komme tiltalte tilgode, slik retten ser det.
Tiltalte blir derfor å frifinne.”