Etter anmodning fra Ringerike kommune, som eier 30,46% av aksjene i Ringerike Utvikling AS, ble det innkalt til ekstraordinær generalforsamling i selskapet onsdag.

I innkallingen heter det bl.a.:
"Ringerike kommune har opplevd at det sittende styret, i påvente av avklaringer rundt initiert prosess for endring i eierstruktur, ønsker avklaringer rundt egen rolle."

Den ekstraordinære generalforsamlingen skulle egentlig vært avholdt på Klækken hotell den 29.4 kl 16.00.

Styreleder Sten Magnus kunne torsdag opplyse til  RingeriksAvisa at den ekstraordinære generalforsamlingen var blitt avlyst. Årsaken var at Ringerike kommune ikke hadde fått nødvendige ting på plass og derfor kunne vente med denne saken til den ordinære generalforsamlingen den 8. juni.

Det sittende styret består av følgende personer:

Styrets leder     Sten Erik Magnus (f 1944)
Styremedlem     Erik Haraldseth (f 1943)
Styremedlem     Jan Erik Gjerdbakken (f 1956)
Styremedlem     Per Christian Gomnæs (f 1946)
Styremedlem     Unn Teslo (f 1955)
Styremedlem     Øyvind Bladt Hagen (f 1962)
Styremedlem     Anne Grethe Fremgaard (f 1962)

Eiere av selskapet er:

Navn Ant aksjer Andel i %
Ringerike Kommune 120 30.46%
Ringerike Næringsforum BA 79 20.05%
Jevnaker Kommune 60 15.23%
Hole Kommune 60 15.23%
Høgskolen I Buskerud Vestfold 30 7.61%
Spbl Ringerike Hadeland Næringstiftelse 15 3.81%
Ringerikskraft As 15 3.81%
AS Ringerikes Blad 15 3.81%