tingretten
En hønefossing (30) og hans fire kumpaner med utenlandsk bakgrunn slapp billig da retten måtte følge den europeiske menneskerettskonvensjonen.
Det brutale ranet ble utført mot hjemmet til et samboerpar i mai 2011. Nesten fire år etter forbrytelsen kom saken opp for Tingretten i Hønefoss


En møtte ikke opp og en annen ble frifunnet
Fem personer var tiltalt i den svært grove saken som førte til et ran hjemme hos et samboerpar i Hønefoss i mai 2011. Retten mente hønefossingen (30) var svært sentral i forbrytelsen.
Saken til en av de fem ble utsatt da han ikke møtte i retten. En av de fire resterende ble frifunnet fordi retten mente hans deltakelse ikke var godt nok bevist.

Felt av telefonavlytting
Alle de dømte inklusive hønefossingen hadde flere dommer på seg fra før. De kjente hverandre fra fengselsopphold.
Politiet viste til en rekke telefonsamtaler og opprigninger mellom de tiltalte og andre kriminelle. Flere opptak ble lagt fram for retten.
Kommunikasjonen mellom de tiltalte og andre mente retten var tilstrekkelig til å dømme tre av de fire på tiltalebenken. En av de tre ble også gjenkjent av den samboeren da han ikke hadde fått på seg maskeringen fort nok. Den fjerde var retten i tvil om, men valgte å frifinne.

Bruktbilhandler i Hønefoss var sentral
Retten mener det bevist at alle de tiltalte hadde kommunikasjon via sine mobiler og møttes flere ganger i Hønefoss og Hole før voldsranet ble gjennomført. Første møte ble mislykket fordi en bil med tre personer ble stoppet ved Vik og alle i bilen fra Oslo ble arrestert. Da ble en startpistol beslaglagt.
Uansett fortsatte planleggingen av ranet mot samboerparet i Hønefoss, men nå med nye aktører.

Stormet brutalt boligen
Samboerparet lå på hver sin sofa og så på TV da to maskerte ranere og èn som dro på seg maske kom inn verandradøren i Øvre Begnamoen i slutten av mai 2011.
Under slag vold og trusler om skyting ble kvinnen truet ned på magen og fikk armene stripset på ryggen.
Hun tenkte: ”Nå blir jeg voldtatt ”. Hun hadde gaffateip over munnen. Klokka var ti om kvelden denne fredagen, står det i dommen fra Ringerike tingrett.

Mannen ble truet og slått
Ranerene forlangte nøklene til safen som befant seg i et skap på soverommet. Det skal ha vært mye bråk og skrik.
Retten legger til grunn at 50.000 kroner ble stjålet etter at bruktbilhandleren ble truet til å utlevere nøklene til safen. Ranerne skal ha røsket et gullkjede fra halsen hans og skal ha stjålet en dyr diamantring pluss diverse dåpsgaver fra safen før de forsvant. Under ranet skal bilforhandleren ha hoppet ut vinduet før ranerene forsvant.
Kvinnen gjenkjente den ene av overfallsmennene i retten fordi han ikke hadde masken helt på da han enteret boligen.

Forsikringspenger
Fra sitt forsikringsselskap fikk den ranede utbetalt 350.000 kroner, men mente å ha krav på ytterligere 177.000.

Kostbare smykker
Et gullarmbåd skal ha hatt en verdi av 84.760 kroner, et gullkjede kjøpt i Tyrkia ble verdsatt til 221.680 kroner og en diamantring skal ha hatt en verdi av 97.300 kroner.

Mindre fysiske skader
Skadene på kvinnen begrenset seg til merker på håndleddene og hevelser i ansiktet. Samboeren hadde flere overfladiske sårskader og en del blåmerker.
Begge påsto seg psykiske konskvenser etter den brutale hendelsen. Noe retten tok hensyn til i dommen.

Hønefossingen kjente offeret
Den dømte hønefossingen hadde sporadisk vært på besøk hos den ranede i forbindelse med festing.
I tiden før ranet var hønefossingen i pengenød, noe han diskuterte med ”vennene” han hadde truffet i fengsel under soning av tidligere dom. Sammen med noen av dem planla de ranet mot bilforhandleren.

Milde dommer fordi saken hadde tatt lang tid
Retten valgte å se bort fra erstatning, men de tre dømte ble in solidum pålagt å betale 75.000 til hver av samboerene i oppreisning.
Aktor hadde lagt ned påstander om fengsel fra to år og fire måneder til to år og seks måneder for samtlige fire.
Hønefossingen og to av utenlandsk opprinnelse slapp med fengsel i ett år og ti måneder hvorav halvparten ble gjort betinget.
Saken hadde tatt lang tid på grunn av hendelsene på Utøya som la beslag på politiets ressurser. Av den grunn pålegger den europeiske menneskerettskonvensjonen at halve dommen ikke skal sones. En del varetekt kom til fradrag.
Fjerdemannen ble frifunnet.