nestenulykke
En særdeles bevisstløs bilist (Foto: Frank Tverran)

Ikke bare kjørte han på venstre side av veien, men han kjørte nesten ned damen med rød jakke. (Klikk på tittel for å lese mer)

Damen var et godt stykke ut i fotgjengerfeltet da den mørke bilen kom kjørende nedover Fossveien på venstre side av veien. Damen ble nesten truffet bakfra av bilens høyre forside og hun måtte hoppe unna for å unngå å bli overkjørt.

Sjåføren av bilen gikk ut og beklaget sin uoppmerksomhet til den åpenbart oppskakede damen som på vårt foto hoderystende går videre. Heldigvis uskadd.