Arkivfoto fra 17. mai 2010
Slik så det ut 17. mai 2010 Frank Tverran

Så er endelig programmet for 17.mai ferdig. Det blir aktiviteter rundt på skolene etter barnetog og opptredener i Søndre Park. Fullstendig program får du ved å klikke på tittelen til denne artikkelen.

 

 

HØNEFOSS

07.00   Salutt og revelje. Hønefoss ungdomskorps og speiderne.

08.00   Flaggheising på bybrua og Nordre park ved Speiderne, Hønefoss ungdomskorps

08.05   Bekransning av bauta i Nordre park ved Per H. Stubbraaten

Ringerike Mannskor og Hønefoss ungdomskorps.

08.45   Bekransning av krigsgravene på Hønefoss kirkegård ved Karoline Kverndalen

Crescendo og Haug blåseensemble

09.00   Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller i Krokenveien.

09.00   Stranden musikkforening Jevnaker ungdomskorps spiller på Hov omsorgssenter/krisesenteret

09.15   Ringerike mannskor synger ved Hvelven omsorgssenter.

09.15   Kort konsert ved meieriet med Ringerike Janitsjar

09.45   Skoler og korps samles på Nordre torv.

Rekkefølge i toget:

Politiet, Austjord musikkorps (inn i toget på Søndre Torv), Flaggborg ved Speiderne, 17. mai-komité, Ringerike Janitsjar, Formannskap og kommunestyret, FN-flagget, Mangfoldige Ringerike, Eikli skolekorps og Eikli skole, Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skoles musikkorps, Hønefoss skole og Ullerål skole, Vang skoles musikkorps og Steinerskolen, Veien og Helgerud skolekorps og Veien skole og Helgerud skole, Stranden musikkforening Jevnaker ungdomskorps, russen, Hønefoss Ungdomskorps

Hjelp til oppstilling gis av representanter med gul vest.

10.00   Salutt. Start barnetog fra Nordre torv til Søndre park.

11.00   Program i Søndre park:

Drillpiker og barn fra Showskolen åpner

Velkommen ved leder av 17. mai komiteen Roar Olsen

Sang fra Showskolen

Tale ved Ordfører Kjell B. Hansen

Underholdning av elever fra MUA ved Ringerike Videregående skole

Gaveoverrekkelse fra årets russerevy

Fellessanger: Det går et festtog gjennom landet og

Ja, vi elsker (3 vers) ved dirigent Berit Gigstad

12.00   17.mai gudstjeneste på kirketomta med prost Kristin Moen Saxegaard,

kantor Stein Sødal og Ringerike mannskor, kirkekaffe. 

12.15   Hønefoss Ungdomskorps spiller på nedsiden av Norderhovhjemmet.

12.45   Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller på Hønefoss omsorgssenter

12.45   Hønefoss Ungdomskorps spiller på Hvelven omsorgssenter.

13.30   Ringerike Janitsjar spiller og marsjerer på Austjord.

14.00   Konsert på Søndre torv ved Hønefoss Ungdomskorps og Austjord musikkorps.

15.00   Russetog, russetale på Søndre torv ca. kl. 15.30

16.00   Ringerike Sykehus - Barnetog med barn fra Espira Barnehage og andre som har lyst.

Hilsen til dagen på Ringerike sykehus ved leder av Røde Kors besøkstjeneste Hans Petter Tolpinrud minikonsert ved Stranden musikkforening Jevnaker ungdomskorps.

16.00   Gratis film for barn, Hønefoss kino viser filmen «Hjem» (norsk tale) i sal 1.

Gratis parkering på KUBEN fra kl. 08.00 til kl.17.00

Austjord

13.30   Konsert og marsjering ved Ringerike Janitsjar.

 

Eikli skole

08.00   Flagget heises.

09.00   Fremmøte for barn og voksne. Ord for dagen.

09.15   Avmarsj til Nordre torv.

11.45   Folketog til skolen med start fra Søndre Park sammen med Eikli skolekorps.

17.mai fest på skolen

 

Hallingby

08.00   Flaggheising.

10.30   Samling på Hallingby skole. Tale for dagen ved 10 trinn

11.00   Barnetog: Hallingby Skole, Trygdeboligene v/ Kirkemoveien, under undergangen inn på Gamle Ådalsvei og Hvalsbruveien til Hval Kirke, Hallingby skolekorps spiller.

12.00   Bekransning av krigsgravene

12.00   Familiegudstjeneste ved prest Pål Asle Djupvik, organist Audun Frode Ringkjøb    

12.45   17.mai fest.

.

Haugsbygd

09.00   Bekransning av minnetavle ved Haug kirke.

10.00   Bekransning minnebautaen på Borger i anledning 75 år siden kampene i Haug,

Blomseterseremoni ved to barn

Tale for dagen ved Maria Rosenberg

Musikk ved Haug Blåseensemble

Sang

10.30   Festgudstjeneste i Haug kirke ved prest: Lena Rós, organist Leif Berger

11.30   Barnetoget går følgende rute: Kirkevangen (Haug kirke), Øvre Klekkenvei, Hadelandsveien forbi Klækken hotell, Linnerudveien – Færdenveien – Skibrua - Loeveien, Harehaugveien, Holmestuaveien, Skoleplassen.

12.30 17. maitaler og nasjonalsang (gressbanen ved Vang skole)

12.45   Bevertning og barneleker (Vang skole)

13:30   Konsert Vang skoles musikkorps      

14.00   Fotballkamp (7.klasse mot foreldre)

                

Helgerud skole

12.15   Arrangementet starter, korpset spiller på grusbanen

12.30   Kafesalg og leker for barna

13.15   Tale for dagen ved 7. klasse

14.30   Arrangementet avslutter

Hønefoss skole

09:30   Oppstilling i skolegården

10.00   Avmarsj til barnetoget.

12.00   17.mai fest på skolen

12.15   Ullerål Skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller på skolen og marsjerer til omsorgssenteret på Vesterntangen

Kirkeskolen

12.00 Barnetog fra skolen til Norderhov kirke

12.15  Festgudstjeneste prest Marie Lyngseth, organist Corinna Stamm

13.00 Barnetog fra kirken til Stavhella.

13.30  Arrangement på Stavhella.

 

Nes i Ådal

08.00   Flaggheising på Nes omsorgssenter v/speiderne

09.30   Folketog fra Nes skole (om Shell og Omsorgssenteret)

til Nes kirke. Hedalen musikkorps spiller.

10.15   Kransepålegging ved speiderne

10.30   Familiegudstjeneste i Nes kirke

ved prest Pål Asle Djupvik, organist Audun Frode Ringkjøb 

11.30   17.maifest på Bygdehuset Underholdning, bevertning og leiker

 

Steinerskolen

10.00   Barnetog i Hønefoss (frammøte kl. 09.30).

13.00 17.maifest på skolen.

 

Sokna

07.00   Skrangletog

08.00   Flaggheising

10.30   Samling Sokna skole med hovedtale og underholdning

11.00   Togstart, Sokna skole, Kirkemoen, Trygdeboligen, sentrum,

avslutning foran Lunder kirke

12.00   Gudstjeneste ved prest Kai Helge Reinertsen, organist Nikita Sirotenko

13.00   Leiker på Sokna skole, salg og kakelotteri.

13.30   Underholdning i skoleplassen av barnehagene på Sokna

18.00   Diskotek. Gratis inngang.

Tolpinrud Vel

16.30   Folketog hvor Eikli skolekorps marsjerer foran.

Arrangement på lekeplassen.

Tyristrand, Nakkerud og Ask

08.00   Speiderne og Nakkerud hornmusikk heiser flagget på skolen.

08.30   Speiderne og Nakkerud hornmusikk heiser flagget på ”Tyribo”.

           (avmarsj fra ”dyrekilden” på Nakkerud)

11.00   Familiegudstjeneste i Tyristrand kirke

             ved prest Marie Lyngseth, organist Corinna Stamm

11.45   Samling og oppstilling av 17.mai-toget ved YX.

12.00   17. mai-tog Rute Kindsveien, Holleiaveien, Maltkleiva tilbake til Tyristrand skole.                      

12.45   Samling på skolen. Musikk ved korpsene

             Tale for dagen og litt underholdning fra 7.kl.elever. Leker, konkurranser, utlodning

15.00   Avslutning.

Nakkerud

16.00   Folketog hvor Nakkerud hornmusikk spiller. Rute: Tyrihall, Tyribo,

           minikonsert av korpset, tilbake til Tyrihall.

Tale for dagen. Leker, salg og utlodning.

På Nakkerud har vi i år hoppeslott og andre leker. Barna kan grille marsmallows, prøve fiskelykke og delta på andre aktiviteter.  

Ask

16.00   Ungdomslaget og Ask utvikling inviterer til feiring på Sollys.

           Gratis kaffe og kaker til alle, salg av pølser.

Kristin Bjerkerud underholder. Parkering langs gangveien.            

Ullerål skole

09.00   Samling ved Ullerål kirke for tog til Nordre torv.

12.45   17.maifest på skolen.

13.15   Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller

 

Vegård

12.30.  Oppmøte.

13.00   Barnetog Eikli skolekorps spiller

13.30.  17.mai fest på Vegård skole,

Veme

10.00   Festgudstjeneste i Veme kirke

ved prest Kai Helge Reinertsen, organist Nikita Sirotenko, kirkekaffe

 

Veien skole

09.15    Oppmøte ved meieriet.
09.30    Avmarsj fra meieriet.

12.00   17.mai fest på skolen.

           Veien og Helgerud skolekorps spiller.

            Tale for dagen ved leder i elevrådet.

 

 Det kan forekomme endringer i tidspunkter.