Nordre Buskerud politidistrikt etterforsker en sak, hvor en alternativbehandler i 70-årene har tatt seg noen vel store friheter under sin "behandling".

Han er nå siktet for å ha misbrukt sin stilling, eller et tillitsforhold, for å tilegne seg seksuell omgang med dem han har behandlet. Han er siktet for å ha overtrådt straffeloven § 193.

Siktede, som er en mann i 70-åra, er hjemmehørende i Ringerike og er alternativbehandler.

Siktede har behandlet folk med ulike former for alternativbehandling og har ikke alltid tatt betaling. Han har behandlet mennesker i Ringerike, men skal også ha utført behandlinger i Hallingdal og Gudbrandsdalen, ofte fra en campingvogn når han har reist rundt.

Politiet vet at siktede har behandlet et stort antall mennesker. Politiet har kommet i kontakt med noen av dem, men ønsker at flere personer som har blitt behandlet, og eventuelt blitt utsatt for seksuelle handlinger under behandlingen, tar kontakt med politiet.

Tips og henvendelser til politiet kan gjøres på telefon: 32 10 32 10.

Straffelovens 193

Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, straffes med fengsel inntil 6 år. På samme måte straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.