RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 17.10.2019

Stilling ledig

:

Lokale nyheter

Betinget ja fra RNF-medlemer

Andres LundesgaardDet tok to stive timer før RNF-medlemmene, som møtte i høringsmøtet onsdag, hadde fått sagt det de hadde på hjertet om selskapet Ringerike Utvikling AS. Styreleder Andres Lundesgaard fikk ros for at styret hadde vært noe forbeholdne med å bli med i det nye selskapet. Næringsutviklingsselskapet er  allerede stiftet av de tre kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike, men Ringerike Næringsforum er invitert til å være med. Foreløpig har de sagt nei.

 • Skrevet av Frank Tverran

Du har gitt 1 krone til Haiti

Formannskapet i Ringerike har på dine vegne gitt 1 krone til Leger uten grenser.Så bor du i Ringerike kommune, da har du bidratt. Beløpet tas fra Formannskapets disposisjonskonto.
 • Skrevet av Frank Tverran

Eliteserien tjuvstarter på nordsiden - Toppfotball-sjefen til Kooperativen

andersen_og_andersen
Kooperativen tyvstarter den historiske fotballsesongen 2010 med et foredrag av Toppfotball-sjefen Niels Røine, fra Haugsbygd. Hønefossgutten har stått midt i "stormbygene" som har preget norsk fotball det siste året.  Sjefen vil analysere situasjonen på Kooperativen tirsdag 26. januar
 • Skrevet av Frank Tverran

Sladder i Storgata

gossip
Nå heter tidligere Melkebaren og Ringerikskafeen Gossip, noe som på godt norsk betyr sladder.
 • Skrevet av Frank Tverran

Kommunene forberedt på kuldeproblemer

Fortsatt kaldt ipå Ringerike

Rapporter fra fylkesmennene viser at kommunene er godt rustet til å håndtere kulden på de fleste områder. – Det er godt å se at kommunene er forberedt og tar ansvar for innbyggernes liv og helse hvis det oppstår problemer i kuldeperioden vi er inne i, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 • Skrevet av Frank Tverran

Økning i antall separasjoner

Antall separasjoner som ble gitt i Buskerud i 2009 har gått opp i forhold til de 3 foregående årene.  767 ektepar ble separert (inkl. partnerskap).  Dette er en økning på 59 separasjoner i forhold til 2008.  Det ble gitt 628 skilsmisser (inkludert partnerskap).  Dette er en nedgang på 17 skilsmisser i forhold til 2008.

I Ringerike var det 78 separasjoner og 58 skilsmisser i 2009

 

 • Skrevet av Frank Tverran

RingeriksAvisa når opp med Ringerike

Det drives stadig utviklingsarbeid på RingeriksAvisa. Også av mer eksperimentell art.Hvis du f.eks. går inn i Google og søker på nyheter Hønefoss eller nyheter Ringerike, får du i overkant av 1 million treff. Det er ikke tilfeldig at RingeriksAvisa kommer opp først.

 • Skrevet av Frank Tverran

Tanum driftes hemmelig

Det er ikke mulig for almenheten å få innsyn i budsjettet og driftsplanene for asylmottaket på Tanum. Det har UDI sørget for.
 • Skrevet av Frank Tverran

HBK snakker med Brann-stopper

Geir Håvard Solvang bekrefter ovenfor TV2 Sporten at HBK er i dialog med islendingen Kristjan Örn Sigurdsson via Sigurdssons agent.
 • Skrevet av Frank Tverran

Låvebrann på Jevnaker

Ved 23-tiden tirsdag kveld, tok det fyr i en låve/fjøs på Klinkenberg i Jevnaker. I fjøset var det 55 storfe.
 • Skrevet av Frank Tverran

RNF rådspør medlemmene

Ringerike Næringsforum inviterer medlemmene til å si sin mening om en framtidig dialog med Ringerike Utvikling AS.Styret i RNF har tidligere sagt nei til å delta i et selskap som allerede før oppstart har snytt dem for en halv million.
 • Skrevet av Frank Tverran

HØKK med ny hjemmeside

hokk-webHønefoss Kamera Klubb har nå fått ny hjemmeside. Den nye siden er enklere for styret å redigere selv, pluss at den er satt opp med et helt nytt galleri hvor medlemmene kan vise sine egne bilder.
Siden finner du her...
 • Skrevet av Frank Tverran

Her trykkes Heftet Ringerike

 


Print Best Trükikoda har drevet sin virksomhet i 10 år. Over 80 ansatte jobber helkontinuerlig skift. Trykkeriet er et av de mest moderne i Estland. RingeriksAvisa har besøkt trykkeriet.

 • Skrevet av Frank Tverran