Det høres kanskje litt merkelig ut at barn i barnevernet trenger ekstra beskyttelse, men fra 1. september 2011 ble det innført krav om mer omfattende politiattester.

Formålet er å gi barn og unge bedre beskyttelse mot risiko for overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse. Endringen innebærer at politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester er innarbeidet i barnevernloven.

Barneomsorgsattester er politiattest for personer som skal ha omsorg for mindreårige. Slik attest er mer omfattende enn politiattestene som i dag kreves i barnevernet. Barneomsorgsattester omfatter anmerkninger knyttet til seksualforbrytelser mot barn, seksualforbrytelser mot voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- og ranskriminalitet.

Barneomsorgsattest skal kreves av alle personer som skal ansettes i barnevernet eller ha oppgaver som innebærer direkte kontakt med barn og unge i barnevernet. En person som har anmerkninger på slik attest vil være utelukket fra oppgaver overfor mindreårige i barnevernet.

Endringene innebærer videre at det skal kreves uttømmende og utvidet politiattest av fosterforeldre og foreldre i avlastningshjem.