tvpenger

15 organisasjoner har søkt om å bli tildelt NRKs TV-aksjon i 2014.
- Interessen for å få TV-aksjonen er fortsatt stor. I fjor var det en til på søkerlista, opplyser rådssekretær Erik Berg-Hansen i NRK.

Mens tallet på søkere i perioden 2000 - 2010 lå mellom seks og ti søkere, har det de siste årene vært rundt 15 søkere. Erik Berg-Hansen sier det er mange gjengangere blant søkerne. – Norge er ikke et så stort land og det er naturlig at de store organisasjonene søker flere ganger, sier han.

Vil hjelpe barn
Fire organisasjoner søker om å få TV-aksjonen for å hjelpe barn i nød. Både SOS Barnebyer, UNICEF, Redd Barna og Plan Norge har levert søknader hvor barn står i fokus.

De store søker på nytt
Tre av de fem store humanitære organisasjonene i Norge er igjen blant søkerne. Røde Kors vil hjelpe krigsofre, Kreftforeningen vil bedre kreftomsorgen og Kirkens Nødhjelp ber om midler for bedre vann og sanitære forhold i U-land.

De to andre, store norske organisasjonene, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen, har nettopp hatt TV-aksjonen og kan dermed ikke søke på nytt for 2014.

I fjor var det Amnesty som hadde TV-aksjonen og fikk drøye 200 millioner til sitt arbeid. I år er det Nasjonalforeningen for folkehelsen som skal ha TV-aksjonen for å samle inn penger til tiltak for personer med demens.

 Det er kringkastingssjefen som til slutt avgjør hvem som får TV-aksjonen 2014.