bildekk

GJENVINNING: Det samles inn ca. fem millioner brukte bildekk årlig. (Foto: Trygve Larsen)

Fra neste år kan utslitte norske bildekk bli forvandlet til kunstgress og asfalt. En ny gjenvinningsfabrikk står klar i Trollhättan om få måneder.
Det er miljø- og gjenvinningsselskapet Ragn-Sells som bygger nytt i Sverige for å produsere granulat og pulver av gamle bildekk.


– Fabrikken skal etter planen settes i drift fra nyttår og vil kunne ta imot 30 000 tonn dekk årlig fra Sverige og Norge, sier Pål Hansen, driftsdirektør i Ragn-Sells.


Granulering betyr at grovkvernet dekkmasse viderebehandles til finere partikkelstørrelser. Gummigranulat benyttes blant annet i kunstgressbaner og som tilslag i asfalt.
– Bruken av finkvernet granulat i asfalt er velkjent fra USA og Canada og har etter hvert begynt å komme i Europa. Også i Skandinavia er det planer for å legge gummiasfalt i stor skala, og det er spennende at norske dekk snart kan inngå i dette, sier Hansen.

 


Gummiasfalt
Gummiasfalt trenger noe sjeldnere vedlikehold enn tradisjonell asfalt og kan gi raskere is- og snøfri veibane etter vinteren. Samtidig reduseres trafikkstøyen. Både i Sverige og Norge er det allerede lagt prøvestrekninger med gummiasfalt.
– Men foreløpig er det gummigranulat i kunstgressbaner som er det største bruksområdet for gjenvinning av gamle bildekk. Bare til de banene som bygges i Norge ville vi trengt tredjeparten av alle gamle dekk som kastes her i landet.
Bildekk samles inn fra 3500 bilverksteder, bensinstasjoner og andre hentesteder rundt omkring i hele Norge. Dekk fra de tre nordligste fylkene fraktes til Kjøpsvik i Nordland og behandles der. Resten transporteres til Ragn-Sells hovedanlegg i Bamble i Telemark.
– Totalt samles det inn rundt 50 000 tonn årlig, eller nesten fem millioner dekk. Returandelen er så godt som hundre prosent, sier Pål Hansen.

 

Bransjeansvar
Ragn-Sells har på oppdrag fra Norsk Dekkretur AS hatt jobben med å samle inn norske bildekk siden 2000. Kontrakten er nettopp fornyet med ytterligere fem år.
Bak Norsk Dekkretur står dekk- og bilimportørene, som gjennom en avtale med Miljøverndepartementet har forpliktet seg til å ta hånd om alle dekk som kasseres her i landet. Mesteparten kvernes til dekk-klipp.
– Halvparten av massen brukes som dreneringslag til overdekking av nedlagte avfallsdeponier, veikonstruksjoner, støyvoller, oppbygging av trav- og ridebaner og annet konstruksjonsarbeid, sier daglig leder Hroar Braathen.
Drøyt 20 prosent av dekkmassen benyttes til energi, som erstatning for kull. For eksempel brukes alle innsamlede dekk i Nord-Norge som brensel ved Norcems sementfabrikk i Kjøpsvik.
– Innen gjenvinning foregår det mye spennende på forsknings- og utviklingssiden. Materialet som kan utvinnes blir stadig finere og får flere bruksområder. Om noen år kan vi kanskje oppnå gummikvaliteter som gjør det mulig å lage nye dekk av de gamle, sier Braathen.