Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 09. desember 2013 09. desember 2013
Opprettet 09. desember 2013 09. desember 2013
Sist oppdatert 09. desember 2013 09. desember 2013

norwegian
Norwegian er populære (Foto: Frank Tverran)
Samlet sett så er de reisende i Norge mer tilfreds i år sammenlignet med i fjor. Mest fornøyd er reisende med Flytoget, Norwegian får også gode skussmål, mens NSB på tross av en viss fremgang fortsatt har en lav kundetilfredshet.

Norwegian bedre enn SAS, både i Norge og i Sverige

Årets måling av flyselskaper viser at kundene til Norwegian er mer tilfreds enn kundene til SAS, noe som er tilfellet både i Norge i Sverige. - Hovedårsaken til dette er at kundene opplever at de får mer for pengene hos Norwegian enn hos SAS, sier Fredrik Høst i EPSI Norge.


Som i fjor så viser årets måling at de reisende forventer noe mer av SAS enn av Norwegian, og da særlig innen kundeservice. - Kundene opplever ingen vesentlig kvalitetsforskjell mellom Norwegian og SAS, men kundene til Norwegian melder i år om en markant bedre reisekomfort sammenlignet med i fjor, fortsetter Høst. – Dette er en viktig årsak til at kundetilfredsheten til Norwegian har gått frem.


Tog

Studien viser videre at NSB på tross av en viss fremgang fortsatt skårer lavt, mens de reisende med Flytoget har en helt annen opplevelse og er meget godt tilfreds. Sett fra et nordisk perspektiv så har kundetilfredsheten med SJ i Sverige styrket seg markant i løpet av det siste året og ligger nå noe høyere enn i Norge. - Det er allikevel finske VR som skiller seg markant ut, og har de desidert mest fornøyde togreisende, avslutter Høst.


Denne målingen konkluderer EPSI sine studier av et utvalg av offentlige tjenester og samfunnstilbud.