Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 10. desember 2013 10. desember 2013
Opprettet 10. desember 2013 10. desember 2013
Sist oppdatert 10. desember 2013 10. desember 2013

anders anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (bildet) har i dag kontaktet den svenske justisminister Beatrice Ask for å få til en avtale om leie av fengselskapasitet i Sverige.

- Soningskøen i norske fengsler har vokst jevnt og trutt de siste årene, og jeg ønsker å høre med våre gode naboer i øst om vi kan inngå en avtale for å løse problemet raskt, sier Anundsen. Sverige har ledig fengselskapasitet og har vært nødt til å stenge ned enheter i det siste.

- På kort sikt ser vi på muligheten for leie av fengselskapasitet i Sverige som et midlertidig tiltak mens fengselskapasiteten i Norge bygges opp, sier justis- og beredskapsministeren.

- Hvor mange plasser vi kan få tilgang til, og hvem som skal sone i Sverige er spørsmål vi tar sikte på å få avklart gjennom samtaler med svenskene.

En eventuell avtale mellom Sverige og Norge vil ikke være unik i europeisk sammenheng. Belgia inngikk i 2009 en avtale med Nederland om leie av nederlandsk fengselskapasitet. Bakgrunnen for avtalen var at Belgia i lengre tid hadde slitt med for høy fangepopulasjonen, mens Nederland hadde fengselskapasitet som ikke ble utnyttet godt nok. Fengselet som leies av Belgia ledes av en belgisk direktør, mens fengselsbetjentene er fra Nederland.

- Ved eventuelle forhandlinger med Sverige vil det være naturlig å se hen til den belgisk-nederlandske modellen og til erfaringer fra denne løsningen, sier justis- og beredskapsministeren.