Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 16. januar 2014 16. januar 2014
Opprettet 16. januar 2014 16. januar 2014
Sist oppdatert 16. januar 2014 16. januar 2014

kraftledninger
Foto: Frank Tverran

Kraftnæringen tar sikkerhet på største alvor og merker kraftledninger i tråd med regelverk. For å unngå hendelser som den tragiske helikopterulykken ved Sollihøgda, har Energi Norge over tid jobbet for å få på plass et GPS-basert varslingssystem for alle lufthindre.

Energi Norge har i mange år vært opptatt av flysikkerhet i tilknytning til medlemmenes installasjoner, og mener GPS-varsling for alle luftspenn er det viktigste tiltaket for å redusere risiko. I dag gjelder merkeplikten utenfor tettbygde strøk kun for hindringer høyere enn 60 meter.

Omfatte alle hindre

– Vi har tatt opp dette med relevante myndigheter i en årrekke og er med i et prosjekt for å utvikle et GPS-varslingssystem som vil omfatte alle luftfartshindre, ikke bare de som i dag er merkepliktige ifølge loven. Systemet ville også ha omfattet kraftlinjen på Sollihøgda, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Sammen med Nobilsoft/Norsk Navigasjon, Statnett og Sintef IKT er Energi Norge i ferd med å utvikle et GPS-varslingssystem som kan advare om nærliggende luftfartshindre ved at en alarm utløses i fly eller helikopter når det nærmer seg en kraftledning eller annet hinder.

Dårlig løsning

Da Luftfartstilsynets forslag om lys- og lydmerking av alle landets merkepliktige spenn var på høring i 2009, argumenterte Energi Norge for at løsningen var dyr og lite hensiktsmessig siden den bare ville omfatte et mindretall av luftspennene, som allerede er merket.

Samtidig ville risikoen for ulykker og skader være stor ved etablering og vedlikehold av lys og lyd. Allerede da foreslo Energi Norge å innføre GPS-varsling i flyene.

– Vi mente den gang, og mener fortsatt, at en mer omfattende merking av kun de spennene som allerede er merket, vil være en uhensiktsmessig bruk av ressurser. Dette er etter vår oppfatning ikke den løsningen som vil gi best sikkerhet. Derfor ønsker vi en GPS-varslingsløsning som omfatter alle spenn, ikke bare de høyeste, sier Ulseth.