uas drone
Foto: UAS Norway

UAS Norway advarer i en pressemelding mediehus om publisering av «dronevideoer» fra ikke-autoriserte RPAS operatører, da disse operasjonene kan medføre stor skade på personer og materiell.

I pressemeldingen heter det:

"Vi minner om at journalister som benytter RPAS operatører er regnet som oppdragsgivere dermed også del-ansvarlig for gjennomføringen av oppdraget.

I den senere tid har flere mediehus benyttet spektakulære videoer tatt fra luften til sine publiserte saker og en undersøkelse gjort av UAS Norway viser at fåtallet av operatørene har gyldig forsikring eller godkjenning

Bruk av RPAS er strengt regulert i Norge, og må ikke forveksles med modellflyvning. Mediehus som publiserer materiell som inneholder luftfotografering gjør dette med kommersielle hensikter og reguleres derfor av Luftfartstilsynet.

For ubemannet luftfart gjelder i utgangspunktet Luftfartsloven i sin helhet, men det er ikke tatt høyde for denne aktivitetens spesielle art, og mange av bestemmelsene kan i praksis ikke benyttes. Det er utgitt en AIC (Aeronautical Information Circular) som gir noen retningslinjer for hvordan Ubemannet luftfart skal foregå i Norge. Her finner du AIC - N 14/13 Bruk av ubemannede luftfartøy i Norge."

RingeriksAvisa bruker godkjent operatør
RingeriksAvisa benytter sitt driftselskap NITAR til å ta dronefotos for seg. Dette selskapet er godkjent av Luftfartstilsynet og har bl.a. en ansvarsforsikring som dekker skader på tredje person med inntil 20 millioner kroner. Vår bildeserie fra rivningen av gamle Follum er et eksempel på bruk av dronefoto.

“Et modellfly benyttes utelukkende til rekreasjon, sport og/eller konkurranse, mens et ubemannet luftfartøy benyttes til en eller annen form for nytteflyging eller kommersiell flyging“        
-Luftfartstilsynet