Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 06. desember 2011 06. desember 2011

raadgiver


For å styrke den individuelle oppfølgingen og tilretteleggingen for retur av personer som har fått avslag, har UDI satt i gang et pilotprosjekt der 27 asylmottak har fått egne returrådgivere.

 

Returrådgivere skal ha et særlig ansvar for å følge opp beboere med avslag på asylsøknaden. De skal gi beboerne individuell veiledning og informere om mulighetene for frivillig assistert retur.


God kombinasjon

Pilotprosjektet med egne returrådgivere har sin bakgrunn i at det i 2011 har startet opp en rekke kvalifiseringskurs for beboere med avslag i asylmottak. Kursene skal tilpasses jobbmuligheter i beboernes hjemland og målet er å gjøre dem bedre i stand til å få arbeid ved retur til hjemlandet.

 

- Vi tror at kombinasjonen av kvalifiseringskurs og individuell oppfølging og tilrettelegging for den enkeltes retur vil føre til at flere vil føle seg i stand til å ta valget om å reise hjem frivillig, sier avdelingsdirektør i UDI Anne Siri Rustad.

Pilotprosjektet med egne returrådgivere i enkelte mottak vil vare ut 2011. Erfaringene fra prosjektet vil gi et viktig grunnlag for utviklingen av returarbeidet videre.

 

- Målsettingen med pilotprosjektet er å se effekten av gode og individuelt rettede samtaler og – ikke minst – utforme gode metoder for retursamtaler som kan videreføres i alle mottak, sier Rustad.


Oppfølging fra UDI

Returrådgiverne vil få tett oppfølging av UDI gjennom opplæringssamlinger og veiledning. UDI har engasjert egne returkoordinatorer ved hvert av UDIs regionkontorer som skal sikre helhet og kontinuitet i returarbeidet.