Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 09. mars 2012 09. mars 2012
Opprettet 09. mars 2012 09. mars 2012
Sist oppdatert 09. mars 2012 09. mars 2012

Fjørtoft har tidligere hatt konsulentoppdrag for Norges Fotballforbund, mens Rune Bratseth debuterer i kontorene på Ullevaal.


Begge skal arbeide prosjektrelatert med ulike ansvar og arbeidsoppgaver, men også noen sammenfallende arbeidsoppgaver.
 
Noen av arbeidsoppgavene til Jan Åge Fjørtoft:

- Lede internasjonalt kontor
- Delta i utformingen av samarbeidet med Nobels Fredssenter
- Delta i arbeidsgruppe som skal se på investorenes rolle i norsk fotball
- Delta i prosjektet Campus Norway som er utformingen av treningssenter for alle      
- NFFs landslag
- Dra nytte av hans internasjonale kontaktnett

 

Noen av arbeidsoppgavene til Rune Bratseth:

- Skal være sekretær i den nyopprettede etiske komité
- Skal bistå ved det internasjonale kontor hvor hovedansvarsområdet er å bistå norske klubber i internasjonale oppdrag for både menn og kvinner
- Dra nytte av hans internasjonale kontaktnett.
- Bistå i prosjektet "Jeg spiller for Norge" som er utarbeidelse av den norske modellen og rolleforventninger i forhold til det å være landslagsspiller

 

Begge vil bli brukt som ambassadører for norsk fotball inn mot både partnere og publikum, og begge er gitt anledning til å jobbe med Champions Leauge på TV dersom ønskelig.
 
- Jan Åge Fjørtoft og Rune Bratseth har begge lang erfaring og et godt kontaktnett innen internasjonal fotball. Begge engasjeres for en periode der Norges Fotballforbund utvider fokuset internasjonalt, ikke minst satsningen mot holdningsarbeid, Fair play og samarbeidet mot Nobel og ”Handshake for Peace”. Det er klare forventninger til arbeidet, og jeg er sikker på at Jan Åge og Rune vil kunne bidra positivt inn i den videre utviklingen av norsk fotball, sier generalsekretær Kjetil Siem i NFF.