Oppdatert 19.06.2018

Det stormer fortsatt rundt forbrukslån

  • Skrevet av :::
  • Publisert i Nyheter

Diskusjonene og debattene som omhandler forbrukslån fortsetter med uforminsket styrke - som vanlig. Diskusjonene har igjen blusset opp omkring temaet, og blant annet har Miljøpartiet De Grønne, SV og AP kommet med et ønske om å innføre rentetak på slike lån. Dette stiller ikke finansminister Siv Jensen (FRP) helt ukritisk til.

Ønsker rentetak på 8,5%

MDG gikk hardt ut i Dagbladet den 30. august 2017 og hudflettet forbrukslånsbankene og eierne som tjener store penger gjennom sine investeringer. Hun kom blant annet også med følgende kraftsalve:
- Dette er søkkrike menn i slips og i sin beste alder, som tjener seg enda mer søkkrike på fattige alenemødre som ikke greier å betale husleia. Det er en helt uholdbar situasjon.

De tre nevne partiene vil altså stramme inn med en rekke tiltak som er ment å bremse veksten i forbrukslån og øvrig kostbar kreditt i Norge. Nordmenn er, som man vet, svært lånevillige, og mange benytter seg av tjenester som f.eks. Lånemegleren for å skaffe seg så billige lån som mulig. Dette vil altså MDG og deres tilhengere ha en slutt på og de foreslår å gå til det som de referer til kjernen av problemet: aggressiv markedsføring og renten.

Kort fortalt: Une Bastholm i MDG ønsker å forby banker å reklamere for forbrukslån, samt at de ønsker å sette en maksimal rente på 8,5%.

Også SV ønsker å sette et rentetak, men Snorre Valen i partiet har ingen formening om hva som er en fornuftig rente.


Fra Arbeiderpartiets side kommer det fra Hege Haukeland frem at Siv Jensen har somlet med det mye omtalte gjeldsregisteret. Hun mener at et register som dette kan avdekke at de som søker ikke befinner seg i en god nok økonomisk situasjon til å ta opp lån som dette. Det var i sin tid den AP-ledede regjeringen som ønsket å innføre gjeldsregisteret, men dette møtte motbør fra blant annet Datatilsynet. Datatilsynet mente at et register som dette ville omfatte altfor mange mennesker - inkludert de som ikke har noen problemer med å innfri sine låneforpliktelser.


Siv Jensen svarer på kritikken

Siv Jensen har naturligvis gitt kritikerne et tilsvar og sier at forbrukslånene gir norske innbyggere en økonomisk frihet, men at de naturligvis også har problematiske sider.

Hun fastslår imidlert at det å sette et rentetak har flere sider som også er problematiske, og blant annet trekker hun helt riktig frem at dette kan føre til at langt flere personer kan nektes et lån. Hun understreker at lån som dette, som sagt, kan gi nordmenn en større økonomisk frihet. I tillegg slår hun fast at reglene som omhandler markedsføring ble strammet kraftig til fra 1. juli 2017.
Hun ønsker derfor å se an virkningen av disse tiltakene før regjeringen eventuelt går til nye skritt. Hun innrømmer dog at veksten har vært meget sterk og at markedsføringen har vært aggressiv. Problemer kan derfor oppstå for dem som tar opp større lån enn hva de kan betjene.

Når det gjelder kritikken fra Arbeiderpartiet angående gjeldsregisteret, sier Siv Jensen at de valgte å trekke det foreliggende forslaget fra AP rett og slett fordi de var usikre på om dette var det offentliges oppgave. Hun sier at regjeringen har vært opptatt av å finne en løsning om gjeldsinformasjon som vil fungere bra for både næringslivet og som ivaretar personvernet til de personene det gjelder.

En ny gjeldsinformasjonslov trer i kraft 1. november 2017, og her vil det private næringslivet i bransjen ha muligheten til å hente ut, motta, utlevere og registrere gjeldsopplysninger som sier noe om lånekundens privatøkonomiske situasjon.

Forøvrig kan man jo understreke at man med dyr kredittgjeld eller kostbare smålån alltid har muligheten til å gjennomføre en refinansiering. Dette er et gunstig grep som de fleste bør vurdere i slike tilfeller. Å erstatte dyre smålån og samle disse i et billigere lån er selvsagt noe som vil lønne seg økonomisk, og nettopp dette er det mange privatpersoner i Norge som benytter seg av forbrukslånene til.

green points

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20