Skriv ut denne siden
mandag, 24 september 2018 18:51

Stor interesse for ny innovasjonsstøtte

Skrevet av
Stor interesse for ny innovasjonsstøtte Foto: Medietilsynet

Både Ringerikes Blad og TV-Ringerike har søkt om økonomisk støtte. TV-Ringerike har søkt om midler til oppstart av lokal nyhetsproduksjon mens Ringerikes Blad har søkt om pengestøtte for å finne ut hvordan de ska nå fram til unge lesere.

Medietilsynet har mottatt 71 søknader fra medier som ønsker støtte til å gjennomføre innovasjons- og utviklingsprosjekter.

– Det er gledelig at vi har mottatt så mange søknader, og vi ser fram til å ta fatt på tildelingsjobben, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
Hvilke prosjekter som får tildelt støtte fra potten på sju millioner kroner blir klart før jul.