Logo
Skriv ut denne siden

Tømmer & Marked 2019

Tømmer & Marked 2019 Foto: Rasmus Lindberg

Viken Skog arrangerte igjen konferansen "Tømmer & Marked" - skogkonferansen som er en av Skandinavias største.

skogbruk2
Foto: Rasmus Lindberg

Tidligere statsminister i Sverige, Göran Persson, var en av hovedinnleder på skogkonferansen Tømmer og Marked 14.februar hvor det var rundt 500 deltakere påmeldt. Han er selv en aktiv skogeier med et sterkt engasjement for skogens rolle både i klimakampen og for verdiskapning og økonomisk vekst.

«Dere i skog- og trenæringa er livsviktige: for klimaet, og for framtida i Norge. Skogen er ikke et museum. Det er ikke bare gjennom vern, men først og fremst gjennom aktiv forvaltning og bruk vi tar vare på skogressursene våre og utnytter dem best mulig.»

Dette uttalte en dengang fersk næringsminister fra talerstolen på Tømmer & Marked 2018. Samtidig inviterte han seg selv tilbake: «Og så håper jeg å bli invitert tilbake. For da vet jeg at jeg har lyktes, og ikke mislyktes. Og for at dere kan spørre, og jeg fortelle hva vi har gjort siden sist». Isaksen gjorde som han sa og kom tilbake i 2019!

Etter åpningen hadde man hentet inn grunnlegger og president i Wood Resources International, Håkan Ekström fra Seattle. Wood Resources International er det ledende internasjonale konsulentselskapet for globale markedsanalyser for tømmer og skogindustri. Ekström dro opp de store linjene om utviklingen i det internasjonale virkesmarkedet.  Han ga oss innsikt i å vurdere hvordan markedet og prisene på tømmer vil utvikle seg videre. Hvor lenge varer dagens høykonjunktur? Har vi nådd toppen?

skogbruk3
Foto: Rasmus Lindberg

skogbruk4
Foto: Rasmus Lindberg

skogbruk5
Foto: Rasmus Lindberg

RingeriksAvisa
Adresse: Fossveien 3, 3510 Hønefoss
Ansvarlig redaktør: Frank Tverran
Alle rettigheter tilhører Nitar AS