Skriv ut denne siden
fredag, 22 februar 2019 12:15

Møre-bispen grep inn i konflikt – to prester fikk sparken

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Møre-biskop Ingeborg Midttømme har besluttet at to av prestene ikke lenger skal ha tjeneste i menigheten i Spjelkavik. Møre-biskop Ingeborg Midttømme har besluttet at to av prestene ikke lenger skal ha tjeneste i menigheten i Spjelkavik. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Uenighet om vielse av likekjønnede førte til en betent konflikt mellom to prester i Spjelkavik i Ålesund. Nå får ingen av dem fortsette i menigheten.

Situasjonen ble så betent at én av prestene nektet å være i gudstjenestefellesskap med kollegaen, som er åpen for å vie likekjønnede, skriver Vårt Land. Møre-biskop Ingeborg Midttømme måtte til slutt gripe inn.

– Nå har det blitt sånn at den liberale presten gikk ut først og den andre er nå på vei ut, sier menighetsrådsleder Ketil Hjelset om prestestriden som har pågått i lang tid i en av Norges største menigheter.

Saken ble først omtalt i Sunnmørsposten. Menighetsrådslederen forteller til Dagen at konflikten førte til at noen rett og slett valgte å holde seg borte fra kirken når den eller den andre hadde gudstjeneste.

Menighetsrådet har i samråd med biskop og prost siden i fjor sommer prøvd å løse samarbeidsproblemene. En midlertidig løsning ble at den ene presten gjorde et frivillig bytte til et annet sokn etter avtale med prosten.

Hjelset uttalte da at det prinsipielle i saken ikke var løst, og måtte løftes opp til et høyere nivå, slik at det ikke blir opp til menighetene å håndtere teologiske konflikter blant ansatte.

Etter menighetsrådsmøte 19. februar, med biskopen og prosten til stede, ble det bestemt at begge prestene skal gjøre sin tjeneste i andre menigheter.

Biskopen opplyser at hun drøftet saken med Bispemøtet sist uke, og at biskopene er enige om at «ingen kan tvinges til nattverdsfellesskap». Hjelset mener formuleringen fortsatt lar prinsipielle spørsmål stå åpne.

– Den konservative presten har operert ut fra at han har en reservasjonsrett fra å delta i nattverdsfellesskap med prester som har annet syn i vielsesspørsmålet, siden han er vigslet før Kirkemøtets vedtak om å vie likekjønnede fra 2016. Jeg opplever at han også har støtte i dette blant noen pensjonerte prester som er tilknyttet menigheten på forskjellige måter. Han har ikke stått alene på at man har en slik rett, sier Hjelset til Vårt Land.

NTB

Siste fra NTB