Skriv ut denne siden
fredag, 08 mars 2019 14:43

Strøm Gundersen fornyer Ringerike videregående skole

Skrevet av
NYSKOLEN: Det nye bygget kommer der dagens gymsal ligger og vil ligge nærmest Kongens gate. De to byggene vil henge sammen med en glassgang. NYSKOLEN: Det nye bygget kommer der dagens gymsal ligger og vil ligge nærmest Kongens gate. De to byggene vil henge sammen med en glassgang. Illustrasjon: Norconsult

I april starter arbeidene med å rive de gamle gymsalene til Ringerike vgs.

Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende skolebygg på over 7 400 m², oppføring av nybygg på over 6 200 m² og utomhusarbeider. Et eksisterende bygg på ca. 1 000 m² skal rives før nybygget oppføres. Det nye bygget skal tilfredsstille kravene i TEK 17, og den eldre bygningsmassen skal rehabiliteres så tett på de samme kravene som praktisk mulig. Deler av arbeidet vil utføres på verneverdig bygg.

Nybygget skal oppnå energiklasse B. Skolen skal tilrettelegges for 800 elever og 110 ansatte.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca 320 millioner eks mva.

Oppstart på byggeplass er i april 2019 og planlagt ferdigstillelse er i 4. kvartal 2020.

Sist redigert lørdag, 09 mars 2019 11:29