Skriv ut denne siden
mandag, 25 mars 2019 13:05

Slik blir skipet

Skrevet av
Slik blir skipet Foto: Rasmus Lindberg

Vikinger er i vinden som aldri før. Her ser du en fullskalamodell av det vikingskipet som snart skal seile på Tyrifjorden og Steinsfjorden.

Ragnar Wergeland, som er prosjektleder for bygging av skipet, forteller at han har 140 personer på frivilliglista. Ingen treller her, altså. Det er nå to aktive grupper; en for treskjæring og en for tjæreproduksjon. Alt i regi av Hardraade vikingskipforening.

Hardråde ble Hardraade

Navnet Hardraade har foreningen hentet fra den navngjetne vikingkongen Harald Hardråde (1015-1066) som kom fra Stein Gård på Ringerike. Stein Gård ligger ved Steinsfjorden. Hardråde for vidt og bredt med sine skip. Det er derfor naturlig at et skip på Tyrifjorden får hans navn.

Hvorfor har dere endret navn?

- For å tilpasse oss Internett og det internasjonale markedet, svarer Wergeland
(Det norrøne navnet var harđrádi, mens det på engelsk skrives Hardrada. Red. anm.)

Tjæreproduksjon

tjaeremile veien 2002
Tjæremile på Veien for småskalaproduksjon i 2002 (Foto: Frank Tverran)

Foreningen er igang med å produsere tjære av tyri. Tjære er et helt nødvendig materiale når det skal bygges et autentisk Vikingskip.

- Vi trenger mange frivillige og en god del tyrived. Hvis DU kan stille med en av, eller begge deler, ta kontakt. Hør med naboer, venner, kolleger, familie om de har noe tyritopp, tørrfuru eller tyrirot, helst i nærheten av Ringerike, men også lengre unna er aktuelt om det er noe volum, sier Ragnar Wergeland.

Hvor skal dette foregå?

- Vi vil kløyve tyrirøtter og bygge en tradisjonell tjæremile hos Alf Johan Berggaard, Haga gård på Ask. Planen er å stable 2. og 3. mai og deretter brenne av mila den 4. og 5.mai. Takket være Ola Tronrud og maskinfører Trond Gomnæs, har vi fått pløyd opp ca 100 røtter på Eggemoen. Vi kløyver nå disse røttene og produserer ved til tjæremila.

- De som vil bidra kan kontakte oss, avslutter Ragnar.

Skipet som skal bygges blir en variant av Klåstadskipet (Se artikkel om nytt funn lenger nede på siden hvor Klåstadskipet er omtalt)


Mer om vikingskip
Ringerike Historielag arrangerer et fellesmøte med Hole Historielag på Veien kulturminnepark førstkommende onsdag den 27. mars 2019. Ellen Marie Næss fra Vikingskipmuseet vil holde et foredrag om hvordan man redder et vikingskip.
Møtet finner sted i museumsbygningen.
Møtet begynner kl 19, men kaféen er åpen allerede fra kl 18.

Ny sak under bildet

vikiing tjaeremile
Tjærebrenning i Målselvdalen i 1928. En mann holder en lang stokk og kontrollerer brenningen av tjæremila. Foto: Anders Beer Wilse. Håndcolorert dias. Digitalt museum.


Nytt vikingskip funnet i Vestfold

Av NTB-Isabel Bech

vikingfunn
Miljøminister Ola Elvestuen (V) i Borreparken i Vestfold der det er funnet en skipsgrav som sannsynligvis stammer fra vikingtiden. Det gule tauet markerer omfanget av skipet. Foto: Jo Randen / KLD / NTB scanpix

Det er funnet en skipsgrav i Borreparken i Vestfold, sannsynligvis fra vikingtiden, opplyser Vestfold fylkeskommune. – En historisk dag, sier miljøministeren.

På en slette blant de store gravhaugene i Borreparken er det funnet en skipsgrav, sannsynligvis fra vikingtiden. Fylkeskommunen kunngjorde nyheten på en pressekonferanse ved Midgard vikingsenter på Borre i Vestfold mandag.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) var til stede under pressekonferansen og fikk også se funnstedet på nært hold.

– Tenk, jeg står nå oppå skipet. 5–10 centimeter under meg er funnet. Dette er veldig spennende og gjør meg oppriktig glad, sier en begeistret Elvestuen til NTB.

Han kaller dette er en historisk dag for Norge.

– Funnet er helt unikt og er en nyhet som vil bli lagt merke til over hele verden. Dette er viktig for Vestfold, for Norge, men også for forståelsen for europeisk og verdens historie, sier Elvestuen til NTB.

Unikt funn

Området er nå fredet, og Riksantikvaren avgjør hva som skal gjøres videre. Funnet er gjort ved hjelp av georadar. Bildene viser en tydelig båtform, opplyser Vestfold fylkeskommune.

Det ble også brukt georadar da Jellestadskipet ble funnet i Østfold i oktober 2018.

– Dette er viser hva vi kan finne med ny teknologi. Vi kan lære mye mer om historien enn vi hadde trodd og gjøre langt flere funn enn tidligere, sier Elvestuen til NTB.

– Bildene viser en båtform, og vi kan se svake spor av en sirkulær fordypning rundt båten. Kanskje indikerer dette at det har blitt fjernet en haug på stedet, sier Terje Gansum, seksjonssjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Videre undersøkelser

Hvor mye som er bevart under torva, er foreløpig ikke klart.

– Vi skal nå undersøke funnet med flere inngrepsfrie metoder og gjenta bruk av georadar, sier Gansum.

Definisjonen på et vikingskip er at farkosten er femten meter eller lengre. Farkoster under dette blir definert som båt.

– Når det gjelder funnet på Borre, er ikke dataene fra undersøkelsene knivskarpe, så det er vanskelig å bestemme ned på desimeteren hvor lang denne farkosten har vært, opplyser fylkeskommunen.

Flere skip i Vestfold

Tidligere i Europa er det registrert 13 skipsbegravelser fra perioden 570–1050. Tar man med Jellestadskipet er dette antallet 14. Undersøkelsene rundt dette skipet er ennå ikke klare. Av skipshauger fra vikingtida (800–1050) er det kun funnet sju.

Det er ikke fastslått nøyaktig hvor gammelt skipet på Borre er, men fylkeskommunen anslår at skipsgraven er fra vikingtiden.

I Vestfold er det fra før av funnet tre skip – Osebergskipet, Gokstadskipet og Klåstadskipet.

Det har også tidligere blitt brukt georadar på Borre, og det er funnet minst fire hallbygninger.

Sist redigert tirsdag, 26 mars 2019 08:11