Skriv ut denne siden
tirsdag, 16 april 2019 15:49

Snø er ikke bare snø

Skrevet av
Snø er ikke bare snø Foto: Frank Tverran

Snøen smelter i kommunens snødeponi på Pettersøya.

"Før i tida" var ikke maskinparken på langt nær så kraftig og effektiv som i dag. Nå må vi skuffe kilovis av strøsand ut fra hagene fordi plogbil, snøfreser og feiebil har blitt så effektive. Enkelte steder har det også gått hard ut over hagegjerder.

"Før i tida" hadde det kanskje vært mulig å tippe snøen der det var en ledig plass, men ikke i dag. På bildet ser du hvordan maskinene har fått med seg store stykker av en betongkant. Det blir mye å rydde vekk på Pettersøya etter vinterens snødeponering.