Skriv ut denne siden
mandag, 06 mai 2019 10:06

Riddergården tilpasses aktiv bruk

Skrevet av
Riddergården tilpasses aktiv bruk Foto: Frank Tverran

På Riddergården skal det i løpet av høsten gjøres brannsikringstiltak og bygges sprinklersentral i vedskjulet. Det skal også bygges toaletter i låven.

I tillegg skal det gjøres restaureringsarbeider på hovedbygning og låve og sørges for drenering av bygningene.

- Hvis alt går etter planen, blir det oppstart 1. august, sier Stein Egil Sæter hos Norconsult AS. - Vi skal også se nærmere på om låvebrua må rehabiliteres. I alle fall må vi ha opp et rekkverk på låvebrua. Men det vil være det eneste synlige tegnet utvendig på at det blir gjort noe med stedet.

Forandrer dere bygningene innvendig?

- Både sprinklersentralen og de nye toalettene vil framstå som en bygning inne i bygningen og vil ikke ha konstruksjoner mot de gamle tømmerveggene, sier Sæter, som legger til at de vil ta sikte på å være ferdige med gravearbeidene før telen kommer i bakken.

Arbeidene på Riddergården er en del av den satsningen som Ringerike kommune har satt i gang etter at man for noen år siden bestemte seg for å prioritere denne forsømte perlen.