Skriv ut denne siden
tirsdag, 08 september 2020 07:47

Idealist med nytt foretak

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Planet Recharge AS med aksjekapital 30.000 har ikke småtterier i sin formålsparagraf:

Planet recharge AS er en organisasjon med ideelt og allmennyttig formål, organisert som ideelt aksjeselskap. Organisasjonens formål er sikre optimal økosystemhelse, bedret vanninfiltrasjon og tilsig i nedbørsfelt for vannkraftproduksjon, økt karbonlagring i jord, bedret flom- og skredsikring samt en styrket matproduksjon. Planet recharge AS skal fremme, kommuniserer, finansiere og utføre rehabiliteringsprosjekter i økosystemer nasjonalt og internasjonalt.

Daglig leder og styreleder er Mari Solheim Sandsund

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent

Siste fra Frank Tverran