Skriv ut denne siden
tirsdag, 16 november 2021 09:17

Gråt rånerne da kirka brant?

Skrevet av
Hønefoss kirke i full brann Hønefoss kirke i full brann Foto: Frank Tverran

Ja, vi har hørt denne historien før, men da trakk vi bare på skulderne av den. Det som var spesielt denne gangen, var at det kom fra en av våre fremste kirkelige autoriteter, Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.


Kirkemøtet er det øverste demokratiske, representative organ i Den norske kirke. Enkelte beskriver Kirkemøtet som Den norske kirkes "storting".

I sin åpningstale til kirkemøtet 2021 sa Raaum følgende:

"Da Hønefoss kirke brant, sto det raggerbiler med frontruten full av wunderbaum utenfor. Inni satt det unggutter og gråt. De gråt fordi kirken deres ble borte."

Vi legger merke til at
1.
Bilene sto utenfor kirken
2.
Det er brukt flertall, så det var flere enn en bil
3.
Det var unggutter og det var flere enn en

Vi la sitatet ut på RingeriksAvisas Facebook-side og spurte om noen hadde sett noe slikt? Svarene lot ikke vente på seg. Et ti-talls personer vitnet om at de ikke hadde sett snurten av en raggerbil med wunderbaum og gråtende unggutter. Men at en del av de som sto og så på brannen gråt, er det ingen tvil om. Men de hadde verken bil eller wunderbaum.

Vi sendte en mail til kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum og etterlyste kilde for sitatet. Hun svarte da følgende:

"Takk for denne. Jeg har fått denne fortellingen fra noen som var til stede. Og synes det var en fin fortelling. Men hvis det ikke medfører riktighet, skal jeg selvsagt justere denne fortellingen ved eventuell fremtidig bruk."

Vi ble litt overrasket over dette svaret. Her tar hun forbehold om at kilden hennes enten er en løgner eller en ryktesmed. Hun legger også til at "hvis" det ikke er riktig, vil hun rette det for fremtiden.

Vi ville til bunns i denne saken og spurte etter hennes kilde slik at vi kunne grave videre. Hadde det kommet en tåre bak en Wunderbaum? Men noe svar kom det ikke fra kirkelederen.

Står religiøse friere med hensyn til sannheten?

Nettmagasinet "Utforsk sinnet" har en interessant artikkel med tittel "Hvis du forteller en løgn tusen ganger, blir den sann?"

Her kommer man inn på komplisiteten i emnet om sannhet og løgn og sier at det ikke er alle “sannheter” som har samme nivå av gyldighet. I vitenskap kan du for eksempel ikke si at noe er sant, med mindre det er fysisk eller teoretisk bevis som kan støtte det. Et lignende prinsipp gjelder filosofien. Likevel er ikke dette tilfellet i andre felt. I religiøse og ideologiske sammenhenger, for eksempel, er noe sant hvis en person med autoritet sier det. Det spiller ingen rolle om det ikke kan bevises.