Julens kirkeprogram

honefoss kirke
Her kan du lese programmet for kirkene i Ringerike prosti for julaften og første juledag 2018.

Søndag 23.12.2018
22:00
"Vi synger og spiller jula inn" (Tyristrand kirke)

Mandag 24.12.2018
12:00
Familiegudstjeneste (Nes kirke)
14:00
Familiegudstjeneste (Norderhov kirke)
14:00
Familiegudstjeneste (Viker kirke)
14:00
Familiegudstjeneste (Tyristrand kirke)
14:00
Familiegudstjeneste (Lunder kirke)
14:00
Gudstjeneste (Hønefoss kirke)
14:30
Familiegudstjeneste (Ullerål kirke)
14:30
Familiegudstjeneste (Haug kirke)
16:00
Familiegudstjeneste (Norderhov kirke)
16:00
Gudstjeneste (Hønefoss kirke)
16:00
Familiegudstjeneste (Veme kirke)
16:00
Familiegudstjeneste (Haug kirke)
16:00
Familiegudstjeneste (Hval kirke)

Tirsdag 25.12.2018
11:00
Høytidsgudstjeneste (Haug kirke)
11:00
Gudstjeneste (Hønefoss kirke)
11:00
Høytidsgudstjeneste (Norderhov kirke)
11:00
Høytidsgudstjeneste (Ullerål kirke)
11:00
Høytidsgudstjeneste (Lunder kirke)

Onsdag 26.12.2018
11:00
Gudstjeneste (Hønefoss omsorgssenter)
11:00
Høytidsgudstjeneste (Ask kapell)

Søndag 30.12.2018
11:00
Gudstjeneste (Hønefoss kirke)

Mandag 31.12.2018
16:00
Gudstjeneste (Haug kirke)

 

 

Utgiver: Nitar AS
RingeriksAvisa - Fossveien 3 - 3510 HØNEFOSS
Tlf 97 59 55 20