Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 26. august 2011 26. august 2011
Opprettet 26. august 2011 26. august 2011
Sist oppdatert 26. august 2011 26. august 2011

bringebaer

I forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler ble det den 8.8.11 tatt ut en stikkprøve av polske bringebær på lager hos Røra Fabrikker AS. Analysen viste funn av et soppmiddel med det virksomme stoffet procymidon.

Mengden ble analysert til 0,044 mg/kg, noe som overskrider grenseverdien på 0,02 mg/kg.

Bringebærene er brukt som råvare til produksjon av syltetøy og yoghurt, så konsentrasjonen av plantevernmiddelet er sterkt redusert i ferdig produkt.

Mattilsynet vil fremheve at funnet ikke representerer helsefare for forbruker. Det er likevel ikke tillatt å omsette næringsmidler med funn av plantevernmidler over grenseverdi. Mattilsynet har derfor besluttet å ilegge omsetningsforbud for råvarer og produkter av det aktuelle partiet.