Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 10. februar 2013 10. februar 2013
Opprettet 10. februar 2013 10. februar 2013
Sist oppdatert 10. februar 2013 10. februar 2013

eide
Utenriksminister Espen Barth Eide (Foto: UD)

- Jeg fordømmer angrepet på Camp Liberty i Bagdad i natt. Angrepet skal ha drept flere personer og såret en rekke sivile samt irakiske politifolk, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

 

Camp Liberty er en transittleir for tidligere beboere av Camp Ashraf som Saddam Hussein etablerte under krigen mellom Iran og Irak for den iranske organisasjonen Mujahedin-e-Khalq. I 2011 ble det inngått en avtale om stengning av Camp Ashraf, som blant annet innebar midlertidig overføring av beboerne til Camp Liberty. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) jobber med å klargjøre beboernes status med sikte på mulig gjenbosetting i tredjeland. Norge støtter UNHCR i dette arbeidet, og har gjentatte ganger understreket irakiske myndigheters ansvar for beboernes sikkerhet og rettigheter.

- Det er viktig at irakiske myndigheter sørger for sikkerheten til leiren. Myndighetene må også etterforske angrepene og stille de skyldig til ansvar, sier Eide.
 

Angrepet på Camp Liberty er ikke enestående i irakisk sammenheng. Snart ti år etter at Saddam Hussein ble styrtet er landet fortsatt jevnlig utsatt for terrorangrep. De siste fem årene har 200-300 person blitt drept hver måned i ulike angrep i Irak.