Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 17. februar 2013 17. februar 2013
Opprettet 17. februar 2013 17. februar 2013
Sist oppdatert 17. februar 2013 17. februar 2013

faremoRegjeringen sender på høring et forslag om at alle som samler inn penger på offentlig sted, herunder tiggere, kan pålegges å melde seg for politiet.

– Vi ser ikke behov for å innføre et forbud mot å tigge, men tiltak må settes inn for å dempe omfanget og arten av den organiserte tiggingen, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

 

 

Vilkår for pengeinnsamling

Forslaget handler om at kommunene skal kunne pålegge alle som samler inn penger å melde seg for politiet, og politiet kan sette visse vilkår for pengeinnsamling. Vilkårene kan for eksempel innebære at de som samler inn penger ikke gis adgang til å stanse eller følge etter mulige givere på gata. Det kan tenkes tidsbegrensninger slik at virksomheten ikke kan utøves om natten. På nærmere definerte steder, for eksempel der publikum er utsatt for lommetyverier, skal politiet kunne beslutte at det ikke er tillatt med pengeinnsamling. Vilkårene kan likevel ikke utformes slik at det i praksis blir uhensiktsmessig å samle inn penger.