Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 03. september 2011 03. september 2011
Opprettet 03. september 2011 03. september 2011
Sist oppdatert 03. september 2011 03. september 2011

Det høres kanskje litt merkelig ut at barn i barnevernet trenger ekstra beskyttelse, men fra 1. september 2011 ble det innført krav om mer omfattende politiattester.

Formålet er å gi barn og unge bedre beskyttelse mot risiko for overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse. Endringen innebærer at politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester er innarbeidet i barnevernloven.

Barneomsorgsattester er politiattest for personer som skal ha omsorg for mindreårige. Slik attest er mer omfattende enn politiattestene som i dag kreves i barnevernet. Barneomsorgsattester omfatter anmerkninger knyttet til seksualforbrytelser mot barn, seksualforbrytelser mot voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- og ranskriminalitet.

Barneomsorgsattest skal kreves av alle personer som skal ansettes i barnevernet eller ha oppgaver som innebærer direkte kontakt med barn og unge i barnevernet. En person som har anmerkninger på slik attest vil være utelukket fra oppgaver overfor mindreårige i barnevernet.

Endringene innebærer videre at det skal kreves uttømmende og utvidet politiattest av fosterforeldre og foreldre i avlastningshjem.