Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 25. februar 2013 25. februar 2013
Opprettet 25. februar 2013 25. februar 2013
Sist oppdatert 25. februar 2013 25. februar 2013

Er du spent på selvangivelsen? Ved å bli e-bruker får du se den to uker før alle andre.

 


I tillegg får du ditt eget elektronisk arkiv, slik at du slipper å holde orden på papirene som Skatteetaten sender deg.

 

1. mars går fristen ut for å bli elektronisk bruker (e-bruker). Dette innebærer at all din kommunikasjon med Skatteetaten vil foregå elektronisk.  

-    Mange er vant til å kommunisere på denne måten med banken eller forsikringsselskapet sitt. Jeg er glad for at Skatteetaten nå også kommer med et slikt tilbud, sier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør for veiledning i Skatt sør.

E-brukere kan se selvangivelsen sin i Altinn allerede 19. mars, og får dermed se den to uker før utsendelsen av papirversjonen starter 2. april.
-    Dette tror vi er attraktivt, for vi vet at mange er spente på den foreløpige skatteberegningen, sier Fischer.

E-brukere vil oppleve raskere svar fra Skatteetaten fordi man unngår postgang. Og hver gang du motter et brev vil du blir varslet med sms eller en e-post.

Her blir du e-bruker: www.skatteetaten.no/ebruker


Dette er fordelene
•    Du får selvangivelsen og skatteoppgjøret elektronisk. Du blir varslet både på mobil og e-post når selvangivelsen og skatteoppgjøret blir sendt ut.
•    Du får selvangivelsen 19. mars – 2 uker før de som ikke er e-brukere.
•    Du får raskere svar på en sak eller en henvendelse til oss, fordi vi unngår postgang.
•    Du blir varslet med sms eller en e-post om at Skatteetaten har sendt deg et brev.
•    Brevet blir tatt vare på i ditt eget arkiv i altinn.no, sammen med annen elektronisk post.
•    Du kan svare direkte til saksbehandler via et svarskjema.
•    Du forhindrer at uvedkommende får tilgang til dine personlige opplysninger.
•    Du er med på å spare miljøet.