Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 08. mars 2013 08. mars 2013
Opprettet 08. mars 2013 08. mars 2013
Sist oppdatert 08. mars 2013 08. mars 2013

pupp

(Illustrasjonsfoto: Frank Tverran)
Kvinner som gir barna pupp, skal nå kunne gjøre det i arbeidstiden med lønn.

Det kommer nå et lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til endret paragraf 12-8 i arbeidsmiljøloven. Det lyder slik:

§ 12-8 Ammefri

(1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

(2) Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.