Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 30. september 2013 30. september 2013
Opprettet 30. september 2013 30. september 2013
Sist oppdatert 30. september 2013 30. september 2013

politibil

Regjeringen innfører fra 1. oktober krav om at politiet skal ha skytevåpen tilgjengelig i sine patruljebiler.

 

– Det er tillitsskapende og konfliktdempende at politiet i det lengste venter med å ta i bruk så sterke virkemidler som skytevåpen. Men når en akutt situasjon oppstår, må vi ha gode rutiner for rask bevæpning, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

I mange av politiets patruljebiler er en ordning med skytevåpen i bilene allerede på plass, men dette har hittil blitt bestemt lokalt. Regjeringens forskriftsendring gjør det til et krav at skytevåpen lagres i patruljebilene i alle politidistrikt. Dermed unngår politiet å måtte returnere til politistasjonen eller lensmannskontoret ved ordre om bevæpning.

– Dette vil sette politiet i stand til å kunne handle raskere i situasjoner som krever bruk av skytevåpen. På den måten sikrer vi at verdifull tid ikke går til spille, sier Faremo.

Den nye ordningen omfatter også Utrykningspolitiets patruljebiler. Det betyr at en politimann eller politikvinne som blir oppringt hjemme, er klar for utrykning og slipper å dra innom politistasjonen for å bevæpne seg.

Endringen åpner i tillegg for forhåndslagring av våpen i andre motoriserte transportmidler, dersom det foreligger behov for det.