Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 15. september 2011 15. september 2011
Opprettet 15. september 2011 15. september 2011
Sist oppdatert 15. september 2011 15. september 2011

Hvordan lærer voksne gjennom utdanning og arbeidsliv? Hvilke ferdigheter og kompetanse kreves for at et lands økonomi skal gå godt? Denne høsten skal en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå bidra til svar. Hvis du er en av de som blir trukket ut, frister SSB med et gavekort på kr 500,- hvis du deltar i undersøkelsen.

PIAAC - Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse er den mest omfattende internasjonale undersøkelsen av voksnes ferdigheter som noensinne er gjennomført. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) står bak initiativet.Stor internasjonal undersøkelse

Hele 130 000 personer fra 26 land skal delta.

OECD har tidligere kartlagt barns læreevner gjennom den mer kjente PISA-undersøkelsen. Denne gang skal OECD kartlegge lese- og læreevnen blant voksne. Undersøkelsen kan gi innsikt i hvordan ferdighetene og kompetansene påvirker den sosiale og økonomiske situasjonen både for enkeltindivid og for landene, forteller prosjektleder Elisabeth Rønning i Statistisk sentralbyrå (SSB).5 000 personer deltar i Norge

I høst gjennomfører SSB den norske delen av undersøkelsen. 5 000 personer i alderen 16-65 år vil bli intervjuet.

Vi vil undersøke lese- og tallferdighetene deres, samt evnen til å løse oppgaver ved hjelp av PC. Undersøkelsen vil samle inn et vidt spekter av informasjon om menneskene i undersøkelsen, også hvordan de får brukt ferdighetene sine i arbeidslivet, hjemme eller i lokalmiljøet, opplyser Rønning.

Testen er relativ enkel og prosentregning på ungdomsskolenivå er den vanskeligste oppgaven.

Når resultatene foreligger i 2013 kan Norge sammenligne seg med blant annet Danmark, Sverige, Finland, Frankrike, Polen, USA, Japan og Australia, forteller Rønning.