Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 17. november 2013 17. november 2013
Opprettet 17. november 2013 17. november 2013
Sist oppdatert 17. november 2013 17. november 2013

cyberforsvar
Fra en øvelse i cyber-forsvar (Foto: Forsvaret)
Brigader Odd Egil Pedersen ble i statsråd fredag 15.november utnevnt til generalmajor og beordret til tjeneste som sjef Cyberforsvaret med tiltredelse fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

 

Pedersen har siden 1.august 2013 vært disponert til stillingen som sjef for Plan- og støtte ved Etterretningstjenesten.

Han har en tung bakgrunn fra strategisk, operasjonelt og taktisk nivå, og stillingene han har innehatt har høy relevans for denne stillingen.

-Et moderne og nettverksbasert forsvar er helt avhengig av gode og sikre IKT-tjenester. Cyberforsvaret skal både utvikle og passe på at systemene fungerer. Sjefsstillingen ved Cyberforsvaret er derfor svært viktig for Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Hva er Cyberforsvaret?

  • Cyberforsvaret produserer unik spisskompetanse i form av militære dataingeniører og ledere, og trener og kompetanseu​tvikler kolleger i forsvarsgrenene.
  • Støtter den teknologiske utviklingen av Forsvaret, og implementerer ny teknologi og nye konsepter innenfor sikre operative rammer.
  • Leder utviklingen av nettverksbasert forsvar (NbF) og konseptutviklings- og eksperimenteringsaktivitet (CD&E) i Forsvaret.
  • En leverandør av tjenester, IKT, Kommando- og kontrollsystemer og kommunikasjonssystemer til Forsvarets avdelinger og operasjoner, innenlands så vel som utenlands.
  • En organisasjon med unik kunnskap og kompetanse som settes på prøve hver dag. Cyberforsvaret har en ambisjon om å dele denne kunnskapen og kompetansen gjennom aktivt samarbeid og dialog med relevante aktører i Norge.