Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 19. november 2013 19. november 2013
Opprettet 19. november 2013 19. november 2013
Sist oppdatert 19. november 2013 19. november 2013

anders anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (bildet) har i dag hatt møte med Oslo politidistrikt om strakstiltak mot ransbølgen i hovedstaden. Politiet forsikrer om at  de setter inn ekstra ressurser, og at den generelle innsatsen mot ran og innsatsen mot helerileddet styrkes.

 – Jeg er sikker på at tiltakspakken som Oslo politidistrikt setter inn vil ha effekt, men dette er sannsynligvis en utfordring som ikke kan løses over natten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Mange av gjerningspersonene har utenlandsk statsborgerskap. Regjeringen vil derfor at det settes i gang en prosess for å få utvist personer med utenlandsk statsborgerskap så fort som mulig.  I tillegg vil regjeringen vurdere mulighetene for å øke kapasiteten på politiets utlendingsinternat på Trandum.

Mange av gjengangerne er unge kriminelle under 18 år. Som hovedregel er ikke varetekt et alternativ for denne gruppen.

– Vi vil derfor undersøke mulighetene for å få på plass en ungdomsenhet i østlandsområdet slik at unge under 18 år kommer ut av en kriminell løpebane, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.  

Justis- og beredskapsministeren blir i kveld med politiet på patrulje for å få større innsikt i de utfordringer knyttet til ransbølgen som Oslo politidistrikt står overfor. Det er også planlagt et oppfølgingsmøte med politiet om to til tre uker.