Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 30. november 2013 30. november 2013
Opprettet 30. november 2013 30. november 2013
Sist oppdatert 30. november 2013 30. november 2013

Sosialistenes overkåthet når det gjelder å ha mistillit til folks evne til å styre egen økonomi, har fått en knekk. Den nye regjeringen viser folk mer tillit og trekker forslag om et sentralt gjeldsregister.

Regjeringen Stoltenberg II fremmet så sent som 27. september 2013 Prop. 195 L (2012–2013) Endringer i tinglysingsloven (registrering av gjeld).

I proposisjonen ble det foreslått lovendringer som skulle etablere lovgrunnlag for rapportering, registrering og utlevering av enkeltpersoners kreditt som ikke er sikret med registrert panterett. Registeret ville typisk gjelde kredittkort og forbrukslån. Opplysningene skulle kunne brukes av kredittytere ved vurdering av lånesøknader fra enkeltpersoner. Formålet med registreringen var å forebygge gjeldsproblemer blant private.