Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 02. desember 2013 02. desember 2013
Opprettet 02. desember 2013 02. desember 2013
Sist oppdatert 02. desember 2013 02. desember 2013

Markedsverdien på Statens pensjonsfond utland passerte i dag 5 000 milliarder kroner, 17 år etter tilførselen av de første to milliardene fra finansdepartementet i 1996.

Markedsverdien tilsvarer 818 milliarder dollar. Fondet passerte 2 000 milliarder kroner i oktober 2007, og nådde 3 000 milliarder kroner tre år senere. 4 000 milliarder kroner ble passert i februar i år. Verdien på fondets investeringer har økt betraktelig i løpet av det siste året, fra 3 816 milliarder kroner ved utgangen av 2012 til 5 000 milliarder kroner i dag.

En endring i kronekursen den siste tiden er årsaken til at fondet oversteg 5 000 milliarder kroner-grensen raskere enn forventet. Man må derfor forvente at markedsverdien av fondet i norske kroner vil variere både over og under 5 000 milliarder i tiden fremover.

Forvaltningen av fondet har skapt betydelige merverdier utover overføringene fra finansdepartementet. En tredjedel av fondets markedsverdi per i dag er avkastning på investeringene fondet har gjort. Markedsverdien bestemmes av størrelsen på kapitaltilførsler, fondets avkastning og endringer i kronekursen.

Fondet ble tilført 3 239 milliarder kroner og hadde en avkastning på 1 572 milliarder kroner mellom mai 1996 og 30. september 2013. Endringer i kronekursen bidro samtidig til å redusere markedsverdien med 74 milliarder kroner.

Siden den første kapitalen på 1,98 milliarder kroner ble tilført har fondet utvidet sitt investeringsunivers til å omfatte aksjer, rentepapirer og eiendom i internasjonale markeder. Ved utgangen av tredjekvartal 2013 var fondet investert med 63,6 prosent i aksjer, 35,5 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.