Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 15. februar 2014 15. februar 2014
Opprettet 15. februar 2014 15. februar 2014
Sist oppdatert 15. februar 2014 15. februar 2014

Regjeringen foreslår i en ny lov at utbetalingen av offentlige ytelser og barnebidrag skal stanses når en av foreldrene har bortført et barn til utlandet i strid med foreldreansvaret.

–Vi må få slutt på at staten subsidierer barnebortføring. Offentlige ytelser og barnebidrag skal ikke finansiere bortføring av barn som er bosatt i Norge, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Hensikten er å fremme tilbakeføring av barnet til Norge og forebygge framtidige barnebortføringer.

–Regjeringen legger stor vekt på å styrke arbeidet med å få bortførte barn tilbake til Norge.  Vi vil fortløpende vurdere nye tiltak, blant annet om det kan være aktuelt å beslaglegge bortførers formue i slike saker, sier arbeids- og sosialministeren.


Loven får virkning også for bortføringer som skjedde før loven trådte i kraft, men det er bare utbetalinger for tidsrom etter at loven trådte i kraft som kan holdes tilbake.
 
Norge er første stat som innfører slike tilbakeholdelsesregler, og det må regnes med at utlandet vil følge den nye ordningen med stor interesse.