Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 10. mars 2014 10. mars 2014
Opprettet 10. mars 2014 10. mars 2014
Sist oppdatert 10. mars 2014 10. mars 2014

– Mandag klokka 09.30 passerte skjema nummer 100 millioner gjennom Altinn. Digitaliseringen kan ha spart samfunnet for et tosifret milliardbeløp i løpet av de siste 10 årene, sier direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene.


I en undersøkelse blant 2 000 næringslivsledere i fjor gikk det fram at næringslivet sparer tid på innsending via Altinn tilsvarende 1 milliard kroner årlig. Det betyr at innsparingene de siste 10 årene nærmer seg 10 milliarder kroner. Da er ikke spart porto regnet med og heller ikke innsparingene for det offentlige.


– Hvis vi tenker oss 100 millioner skjemaer lagt i en stabel, ville stabelen nådd flere titalls kilometer ut i atmosfæren. Når ansatte i Skatteetaten og de 40 andre etatene bak Altinn slipper å skanne eller punche inn disse papirskjemaene, er det ingen tvil om at det offentlige har kunnet frigjøre betydelige ressurser til viktigere oppgaver, sier Brekk.
 


Økningen fortsetter

 

I årets to første måneder har Altinn opplevd om lag 30 prosent økning i volumet på digital rapportering. Flere nye digitale tjenester settes i produksjon hver eneste uke.


– Forenkling er et av regjeringens viktigste satningsområder. Gründere, bedriftseiere og ansatte skal bruke mer tid på å skape og mindre tid på å fylle ut skjemaer. For å sikre konkurransekraft for norsk næringsliv, må vi fjerne unødvendig byråkrati, sier næringsminister Monica Mæland.


– Selv om Altinn har fått en del oppmerksomhet på grunn av enkelte voksesmerter, bør det ikke herske tvil om at Altinn har vært en av de mest lønnsomme investeringene det offentlige har gjort det siste tiåret. At 98-99 prosent av næringslivet har gått fra papir til digital rapportering i løpet av 10 år, er noe mange andre land misunner oss, sier Brekk.


Han viser til den ferske sammenligningen av skatterapporteringen i 189 land, som viser at næringslivet i Norge bruker under halvparten så mange timer på skatte- og avgiftsrapportering som gjennomsnittet i EU og OECD-området.
 


Digital dialog


I 2005 gikk Altinn fra å være en ren innrapporteringsløsning til å bli en dialogløsning der det offentlige fikk mulighet til å sende meldinger motsatt vei, til brukernes meldingsboks i Altinn. Så langt er 78 millioner meldinger sendt fra det offentlige til næringsliv og innbyggere.


– En hver moderne e-forvaltningsløsning må være basert på samhandling og toveis dialog. Derfor regner vi meldingsboksen som kjernefunksjonalitet i Altinn. Vi opplever for tiden en stor økning i volumene i Altinn meldingsboks, avslutter Lars Peder Brekk.